Subministrament d'una plataforma de gestió i tramitació d'expedients electrònics, en cloud privat en mode "aplicació com a servei" ("Software as a Service" o SaaS), així com els serveis de consultoria, migració, implantació, parametrització, desenvolupament, si escau, formació i posada en marxa, i el posterior suport i manteniment, durant la vida del contracte

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 5/2021

Entitats municipals de Catalunya>Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, SA

Publicación en plataforma de contratación: 03/02/2022
Órgano de Contratación Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, SA
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 171,726.50€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 72212311 Servicios de desarrollo de software de gestión de documentos.
Lugar de Ejecución España - Tarragona
Procedimiento de contratación Abierto
Enlace Licitación
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iq9A6n%2F9D4suf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
18/11/2021
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
28/12/2021
Adjudicación
Perfil del contratante
03/02/2022
Formalización
Perfil del contratante


Servicios de Internet
Software
Consultoría
Software de diseño, documentación y dibujo
Programación de software
No hay legislación relacionada...