Serveis de salut a disposició del personal al servei de l'Ajuntament de Viladecans mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació pública sostenible: LOT I : Servei de medicina del Treball del personal al servei de l'Ajuntament de Viladecans. LOT II: Revisions ginecològiques. LOT III: Seguiment de la IT per a funcionaris integrats. Els licitadors que concorrin al lot I NO ho podran fer també per al lot III, degut a la incompatibilitat normativa que existeix.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: ASG/Contractació/2021/45 - 30/2021/CSERV

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Viladecans

Publicación en plataforma de contratación: 21/04/2022
Órgano de Contratación Ajuntament de Viladecans
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 60,581.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto
Enlace Licitación
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tW%2FZYHK0fd4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
02/11/2021
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
11/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
11/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
11/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
21/04/2022
Formalización
Perfil del contratante


Prevención de riesgos
No hay legislación relacionada...