Servei de manteniment de clima, Baixa tensió, Tractament DDD i Legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 201106-1

Departaments i Sector Públic de la Generalitat>Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Publicación en plataforma de contratación: 06/11/2020
Órgano de Contratación Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
Estado de la Licitación Publicada
Presupuesto base de licitación 8,000.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 50700000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto
Fecha fin de presentación de oferta 24/11/2020
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
06/11/2020
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
1_INICI EXPEDIENT_signat.pdf
2_INFORME JUSTIFICATIU_signat.pdf
3_INFORME ANTECEDENTS ECONÒMICS ANNEX INFORME JUSTIFICATIU_signat.pdf
4_PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES .pdf
5_QUADRE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.pdf
6_PLECS CLÀUSULES PARTICULARS.pdf
Reparación y mantenimiento
Muebles
Mobiliario
Reparación y mantenimiento de instalaciones
No hay legislación relacionada...