Servei d'interpretació en llengua de signes catalana (LSC) a l'alumnat amb sordesa que està escolaritzat a Catalunya en l'etapa postobligatòria, no universitària, en la modalitat bilingüe (llengua oral i llengua de signes catalana), per tal de facilitar el seu accés al currículum, d'acord amb les especificacions del plec de prescripcions tècniques.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: ED-2019-20065

Departaments i Sector Públic de la Generalitat>Departament d'Educació

Publicación en plataforma de contratación: 03/06/2019
Órgano de Contratación Departament d'Educació
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 749,620.00€
Valor estimado del contrato 1,799,088.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 80340000 Servicios de educación especial.
Lugar de Ejecución España - Cataluña
Procedimiento de contratación Abierto
Resultado Formalizado
Adjudicatario Fundació Pere Tarrés
Nº de Licitadores Presentados 1
Importe de Adjudicación 721,500.00€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
03/06/2019
Anuncio de Licitación
DOUE
03/06/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
02/08/2019
Adjudicación
Perfil del contratante
03/09/2019
Formalización
Perfil del contratante


Educación especial
No hay legislación relacionada...