Servei consistent en contractar els serveis aliens integrals de prevenció dels riscos laborals, en totes les especialitats tècniques de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, coordinació de les activitats empresarials, medicina del treball, vigilància de la salut i les revisions mèdiques de tot el personal de l'Ajuntament de Lloret de Mar i de Lloret Futur S.A., amb independència del seu vincle (funcionari o laboral) i la durada del seu nomenament o contracte, d'acord amb el que disposa l'article 17 de la LCSP.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 14032020000018 - RRHH

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Lloret de Mar

Publicación en plataforma de contratación: 06/11/2020
Órgano de Contratación Ajuntament de Lloret de Mar
Estado de la Licitación Adjudicada
Presupuesto base de licitación 50,992.52€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 85147000 Servicios de sanidad de las empresas.
Lugar de Ejecución España - Cataluña
Procedimiento de contratación Abierto
Fecha fin de presentación de oferta 16/11/2020
Resultado Adjudicado
Adjudicatario QUIRON PREVENCION
Nº de Licitadores Presentados 4
Importe de Adjudicación 20,997.00€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
06/11/2020
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
15/02/2021
Adjudicación
Perfil del contratante


Servicios de sanidad de las empresas
Servicios sanitarios
No hay legislación relacionada...