Realització de tallers d'estudi assistit adreçats a alumnes de primària i secundària obligatòria dels centres educatius de Canovelles. La selecció de l'alumnat correspon als mateixos centres educatius. Acompanyar els alumnes més vulnerables en l'adquisició d'hàbits i tècniques d'organització i d'estudi, d'habilitats i competències socials i psicoemocionals, per afavorir una actitud positiva cap a l'aprenentatge i col·laborar en l'adquisició de les competències bàsiques en finalitzar l'etapa educativa

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 3092/2021

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Canovelles

Publicación en plataforma de contratación: 17/02/2022
Órgano de Contratación Ajuntament de Canovelles
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 43,636.36€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 80100000 Servicios de enseñanza primaria.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Enlace Licitación
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DNCUofU8vd0SugstABGr5A%3D%3D
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
27/12/2021
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
01/02/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
17/02/2022
Formalización
Perfil del contratante


Enseñanza primaria
Servicios escolares
No hay legislación relacionada...