Prestació de serveis complementaris al funcionament dels òrgans d'inspecció tributària per la realització dels treballs de col·laboració, suport i assistència tècnica, administrativa i jurídica a la Inspecció Municipal de l'Ajuntament de Terrassa en matèria d'inspecció tributària i especialment en la inspecció de la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general (Taxa del 1'5).

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: ECAS-5553/2018

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Terrassa

Publicación en plataforma de contratación: 03/06/2019
Órgano de Contratación Ajuntament de Terrassa
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 100,000.00€
Valor estimado del contrato 200,000.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 79221000 Servicios de asesoramiento tributario.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto
Resultado Formalizado
Adjudicatario GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SA
Nº de Licitadores Presentados 3
Importe de Adjudicación 100,000.00€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
03/06/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
07/02/2020
Adjudicación
Perfil del contratante
02/03/2020
Formalización
Perfil del contratante


Servicios fiscales
Servicios financieros
No hay legislación relacionada...