Prestació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i detecció d'incendis i a les instal·lacions de vídeo vigilància i del servei de central receptora d'alarmes dels equipaments municipals de Granollers relacionats en l'annex 1 del plec de prescripcions tècniques. Prestació 1 (P1): Serveis de funcionament fixes i manteniment preventiu ( clàusula 1 i 6 del PTT) Prestació 2 (P2):Manteniment correctiu ordinari i adeqüació d'instal·Lacions (clàusula 1 i 7 del PTT)"

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 2019/047 (151/2019/48)

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Granollers

Publicación en plataforma de contratación: 04/07/2019
Órgano de Contratación Ajuntament de Granollers
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 34,994.50€
Valor estimado del contrato 34,994.50€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 50610000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de seguridad.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Resultado Formalizado
Adjudicatario PLANA FABREGA SEGURETAT, SL.
Nº de Licitadores Presentados 3
Importe de Adjudicación 29,215.60€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
04/07/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
11/10/2019
Adjudicación
Perfil del contratante
16/10/2019
Formalización
Perfil del contratante


Reparación y mantenimiento
Cámaras de seguridad
Muebles
Mobiliario
Reparación y mantenimiento de materiales de seguridad y defensa
No hay legislación relacionada...