És objecte del present plec la contractació per la realització de les obres de reparació de flonjalls del paviment asfàltic i senyalització, al municipi d'Olèrdola. En el cas del present contracte, la naturalesa de les obres que s'han de realitzar són de dos tipus diferents: per una banda, es tracta de realitzar obres de reparació del paviment asfàltic; i per altra banda, obres de millora de la senyalització viària, tant horitzontal com a vertical. Per tant, els lots en què es divideix la contractació són els següents: LOT 1: Reparació de ferms LOT 2: Senyalització El Codi CPV que correspon és

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: X-2020001211

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament d'Olèrdola

Publicación en plataforma de contratación: 09/11/2020
Órgano de Contratación Ajuntament d'Olèrdola
Estado de la Licitación Evaluación
Presupuesto base de licitación 514,458.00€
Tipo de Contrato Obras
Código CPV 45233142 Trabajos de reparación de carreteras.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Fecha fin de presentación de oferta 30/11/2020
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
09/11/2020
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
Informe tècnic.pdf
MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES.pdf
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES.pdf
Construcción de edificios y grandes estructuras
Señalización
Pavimentación
Reparación y mantenimiento
Trabajos de pintura
Muebles
Mobiliario
Mantenimiento de calles y carreteras
No hay legislación relacionada...