Modificar / adaptar el funcionament i el manteniment dels sistemes de climatització i refrigeració a les instal·lacions dels diferents edificis i equipaments municipals i de forma especial en aquells que esfan prestacions essencials, per tla de minimitzar la possible propagació del coronavirus SARS-CoV2.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 427/2020

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Sabadell

Publicación en plataforma de contratación: 06/11/2020
Órgano de Contratación Ajuntament de Sabadell
Estado de la Licitación Adjudicada
Presupuesto base de licitación 65,000.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Negociado sin publicidad
Resultado Adjudicado
Nº de Licitadores Presentados 1
Importe de Adjudicación 65,000.00€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
06/11/2020
Adjudicación
Perfil del contratante


Climatización
Reparación y mantenimiento
No hay legislación relacionada...