Mitjançant acord de Ple de data 19.10.2020 s'aprova l'expedient per dur a terme la licitació de la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació d'una estació de servei al polígon industrial Molí d'en Serra del municipi de Santa Oliva, mitjançant procediment obert amb la valoració de diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 1091/2020

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Santa Oliva

Publicación en plataforma de contratación: 07/11/2020
Órgano de Contratación Ajuntament de Santa Oliva
Estado de la Licitación Anuncio Previo
Presupuesto base de licitación 0.0€
Tipo de Contrato Patrimonial
Lugar de Ejecución España - Tarragona
Procedimiento de contratación Abierto
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
07/11/2020
Anuncio Previo
Perfil del contratante


No hay voces...
No hay legislación relacionada...