L'objecte del present plec de prescripcions tècniques particulars son les obres de manteniment, conservació i reparació dels elements d'urbanització de la via pública i edificis municipals vinculats al ram de paleta, així com la prestació d'ajudes a la brigada municipal i al personal eventual dels plans d'ocupacio d'obres i jardineria.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 2019/18/1432

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Publicación en plataforma de contratación: 06/02/2019
Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Estado de la Licitación Adjudicada
Presupuesto base de licitación 79,500.00€
Valor estimado del contrato 79,500.00€
Tipo de Contrato Obras
Código CPV 45233251 Trabajos de repavimentación.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Fecha fin de presentación de oferta 20/02/2019
Resultado Adjudicado
Adjudicatario Construccions Trias i Antonell, SL
Nº de Licitadores Presentados 4
Importe de Adjudicación 79,500.00€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
06/02/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
07/03/2019
Adjudicación
Perfil del contratante


Obra civil y de construcción
Jardinería
Trabajos de pintura
Obras de humanización
Repavimentación
No hay legislación relacionada...