L'objecte de la present licitació és la contractació del servei d'anàlisi, desenvolupament i implantació del sistema integral de la localització i seguiment de la flota pesquera ¿ GEOBLAU, que ha d'esdevenir un sistema integral de gestió de l'activitat pesquera catalana, per tal que el sector pesquer i l'Administració estiguin alineats en l'objectiu de conservar i renovar els recursos pesquers, els quals són limitats, i promoure una ordenació del sector pesquer per a assolir una explotació eficient i un aprofitament sostingut.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: CTTI-2021-51

Departaments i Sector Públic de la Generalitat>Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Publicación en plataforma de contratación: 02/12/2021
Órgano de Contratación Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 1,012,350.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 72212900 Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos.
Lugar de Ejecución España - Cataluña
Procedimiento de contratación Derivado de acuerdo marco
Enlace Licitación
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OmUiTIlH06cSugstABGr5A%3D%3D
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
31/08/2021
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
18/11/2021
Adjudicación
Perfil del contratante
01/12/2021
Formalización
DOUE
02/12/2021
Formalización
Perfil del contratante


Programación de software
No hay legislación relacionada...