L'objecte d'aquest procediment es l'obtenció del Projecte de Rehabilitació i ampliació de la Masia de Ca n' Oriac i el seu entorn amb l'adjudicació del contracte de serveis per la redacció del projecte bàsic, executiu, estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres, prestació de caràcter intel·lectual, per tal de procedir a la transformació innovadora, preservació i posada en valor de la Masia de Ca n' Oriac i el seu entorn immediat, així com la rehabilitació, ampliació i posada en funcionament com a equipament associatiu i social.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 321/2019

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Sabadell

Publicación en plataforma de contratación: 17/02/2022
Órgano de Contratación Ajuntament de Sabadell
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 159,248.75€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Restringido
Enlace Licitación
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=8nZ4WzCRt3yrz3GQd5r6SQ%3D%3D
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
30/05/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
01/09/2021
Adjudicación
Perfil del contratante
17/02/2022
Formalización
Perfil del contratante


Obras de rehabilitación
Redacción de proyectos
Prevención de riesgos
Ingeniería
Arquitectura
Planificación urbanística
No hay legislación relacionada...