L'objecte d'aquest procediment de contractació és l'execució de les obres d'adequació i millora de la Plaça de Catalunya de la Llagosta, en els termes i extrems expressats al Projecte bàsic i executiu aprovat per la corporació el passat 12 de juliol de 2018. L'esmentat projecte, una vegada exposat al públic sense que s'hagin presentat al·legacions ha passat a restar aprovat definitivament.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: O 1-2018

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de la Llagosta

Publicación en plataforma de contratación: 26/10/2018
Órgano de Contratación Ajuntament de la Llagosta
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 165,289.27€
Valor estimado del contrato 165,289.26€
Tipo de Contrato Obras
Código CPV 45233252 Trabajos de pavimentación de calles.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Resultado Formalizado
Adjudicatario Ferkuma Maquinaria, SL
Nº de Licitadores Presentados 3
Importe de Adjudicación 165,289.26€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
26/10/2018
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
07/01/2019
Adjudicación
Perfil del contratante
16/01/2019
Formalización
Perfil del contratante


Reparación y mantenimiento
Maquinaria
Trabajos de pintura
Muebles
Mobiliario
Pavimentación de calles
Obras de humanización
No hay legislación relacionada...