L'objecte d'aquest contracte és el servei de suport a l'eina inSuit.Aquesta eina proporciona accessibilitat i usabilitat web (Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic). Es tracta d'un producte de suport que afegeix a la pàgina web (en el nostre cas la seu electrònica de BASE https://www.base.cat) una capa d'informació semàntica, personalitzada per experts en accessibilitat i usabilitat; les especificacions es detallen en el plec de prescripcions tècniques.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 2021/92-GEC

Entitats municipals de Catalunya>BASE-Gestió d'Ingressos

Publicación en plataforma de contratación: 27/12/2021
Órgano de Contratación BASE-Gestió d'Ingressos
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 8,600.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 50312610 Mantenimiento de equipo de tecnología de la información.
Lugar de Ejecución España - Tarragona
Procedimiento de contratación Negociado sin publicidad
Enlace Licitación
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JXGsRZpy1E0BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
06/09/2021
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
23/12/2021
Adjudicación
Perfil del contratante
27/12/2021
Formalización
Perfil del contratante


Diseño web
Reparación y mantenimiento de equipo informático
No hay legislación relacionada...