L'objecte d'aquest contracte és la realització dels treballs de l'Observatori Sociològic municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat per al període 2020-2021. Aquests treballs tenen com a missió l'avaluació dels indicadors estratègics i el seguiment de les actuacions municipals, el funcionament dels serveis públics, així com l'anàlisi de les actituds i opinions de la població de Sant Cugat.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 84/2019

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Publicación en plataforma de contratación: 09/11/2020
Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Estado de la Licitación Evaluación
Presupuesto base de licitación 87,938.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 79320000 Servicios de encuestas de opinión pública.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto
Fecha fin de presentación de oferta 24/11/2020
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
09/11/2020
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
Acord JGL aprovacio inici expedient 84_19.pdf
Annex 1 PCAP DEUC 84_19.pdf
Annex 4 PCAP Criteris automatics i oferta economica 84_19.docx
Informe justificatiu preu i VEC 84_19.pdf
Plec clausules administratives exp 84_19.pdf
Plec prescripcions tècniques exp. 84_19.pdf
Proposta inici exp M1 84_19.pdf
Encuestas
No hay legislación relacionada...