L'objecte del contracte és el subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting o lloguer operatiu, sense opció de compra, de dos pales carregadores per la Planta Mecànic Biològica del Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp. Les maquinàries lliurades en règim d'arrendament a Secomsa Gestió, seran titularitat de l'empresa adjudicatària.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: C 08/2019

Entitats municipals de Catalunya>Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)

Publicación en plataforma de contratación: 20/12/2019
Órgano de Contratación Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)
Estado de la Licitación Evaluación
Presupuesto base de licitación 515,000.00€
Valor estimado del contrato 515,000.00€
Tipo de Contrato Suministros
Código CPV 43250000 Palas cargadoras de carga frontal.
Lugar de Ejecución España - Tarragona
Procedimiento de contratación Abierto
Fecha fin de presentación de oferta 24/01/2020
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
20/12/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
01. Memòria renting de 2 pales_signat.pdf
02. PCAP_Exp C 08.2019.pdf
03. PPT_Exp C 08.2019.pdf
07. Annex III_proposició econòmica.pdf
07. Annex I_Sol.licitud de participació.pdf
07. DEUC_SECOMSA_GESTIO.pdf
6 Certificat licitació Exp_ Núm_ C_ 08_2019.pdf
Justificació no divisió lots _ C08_2019 subm 2 pales SIGNAT.pdf
Renting
Residuos
Palas mecánicas
Maquinaria para movimiento de tierras
No hay legislación relacionada...