L'objecte del contracte es la realització del treball de camp de l'Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) 2019. Es demana a la persona entrevistada informació referida als desplaçaments que ha efectuat en el dia feiner anterior a l'entrevista, juntament amb altres preguntes relacionades amb la valoració i percepció del sistema de mobilitat.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 13/2019

Entitats municipals de Catalunya>Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Publicación en plataforma de contratación: 31/05/2019
Órgano de Contratación Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 173,553.72€
Valor estimado del contrato 173,553.72€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 79320000 Servicios de encuestas de opinión pública.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto
Resultado Formalizado
Adjudicatario GESOP, Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública, S. L.
Nº de Licitadores Presentados 3
Importe de Adjudicación 158,660.00€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
31/05/2019
Anuncio Previo
Perfil del contratante
13/06/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
12/07/2019
Adjudicación
Perfil del contratante
30/07/2019
Formalización
Perfil del contratante


Encuestas
No hay legislación relacionada...