L'objecte del contracte, és la realització dels treballs necessaris per dur a terme la contractació dels serveis de neteja als edificis municipals d'Alguaire, i eliminació de residus que es generin com a conseqüència d'aquesta neteja. Aquests serveis es prestaran als edificis municipals segons consta als plecs de prescripcions tècniques.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: Exp. 13/2020

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament d'Alguaire

Publicación en plataforma de contratación: 06/11/2020
Órgano de Contratación Ajuntament d'Alguaire
Estado de la Licitación Publicada
Presupuesto base de licitación 192,977.80€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 90911200 Servicios de limpieza de edificios.
Lugar de Ejecución España - Lleida
Procedimiento de contratación Abierto
Fecha fin de presentación de oferta 05/12/2020
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
11/11/2020
Anuncio de Licitación
DOUE
06/11/2020
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
01 Memòria Justificativa.pdf
02 Informe no divisió en lots.pdf
03 Informe insuficiència de mitjans.pdf
04 Informe SIAL.pdf
05 PCAP Neteja edificis Alguaire.pdf
06 PPT Neteja edificis Alguaire.pdf
07 DEUC-cat.pdf
Servicios de limpieza
Residuos
Limpieza
Limpieza de edificios
No hay legislación relacionada...