L'objecte del contracte, és la realització dels treballs necessaris per dur a terme la contractació dels serveis de neteja als edificis municipals d'Alguaire, i eliminació de residus que es generin com a conseqüència d'aquesta neteja. Aquests serveis es prestaran als edificis municipals segons consta als plecs de prescripcions tècniques.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: Exp. 13/2020

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament d'Alguaire

Publicación en plataforma de contratación: 06/11/2020
Órgano de Contratación Ajuntament d'Alguaire
Estado de la Licitación Adjudicada
Presupuesto base de licitación 192,977.80€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 90911200 Servicios de limpieza de edificios.
Lugar de Ejecución España - Lleida
Procedimiento de contratación Abierto
Fecha fin de presentación de oferta 05/12/2020
Resultado Adjudicado
Adjudicatario SERVEIS LIC 1999, S.L.U.
Nº de Licitadores Presentados 3
Importe de Adjudicación 181,328.15€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
11/11/2020
Anuncio de Licitación
DOUE
06/11/2020
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
16/02/2021
Adjudicación
Perfil del contratante


Servicios de limpieza
Residuos
Limpieza
Limpieza de edificios
No hay legislación relacionada...