L'objecte del contracte és l'adquisició d'un nou software de copies de seguretat veeam backup i servidors nous que substitueixin els que actualment es troben operatius a la infraestructura de backup. Els nous servidors i software disposaran de garantia i suport complert per un període de 3 anys i capacitat superior a la dels actuals, d'acord amb els requisits i les condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 2021/8520

Entitats municipals de Catalunya>Diputació de Girona

Publicación en plataforma de contratación: 26/01/2022
Órgano de Contratación Diputació de Girona
Estado de la Licitación Adjudicada
Presupuesto base de licitación 144,548.00€
Tipo de Contrato Suministros
Código CPV 48710000 Paquetes de software de copia de seguridad o recuperación.
Lugar de Ejecución España - Girona
Procedimiento de contratación Abierto
Enlace Licitación
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FIraRlQSGMqmq21uxhbaVQ%3D%3D
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
18/11/2021
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
26/01/2022
Adjudicación
Perfil del contratante


Servicios de copia de seguridad
Software
Copias de seguridad
Licencias de software
No hay legislación relacionada...