L'objecte del contracte inclou: a)Subministrament mitjançant compra de maquinari del tipus: I. 27 ordinadors portàtils convertibles amb els seus complements. II. 15 monitors d'acoblament. b)Manteniment correctiu, suport tècnic dels equips i garantia del maquinari durant el període de vigència del contracte, d'acord al punt 5 del plec de prescripcions tècniques (PPT).

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: ECAU 5471/2019

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Terrassa

Publicación en plataforma de contratación: 20/12/2019
Órgano de Contratación Ajuntament de Terrassa
Estado de la Licitación Evaluación
Presupuesto base de licitación 34,500.00€
Valor estimado del contrato 34,500.00€
Tipo de Contrato Suministros
Código CPV 30213100 Ordenadores portátiles.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Fecha fin de presentación de oferta 10/01/2020
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
20/12/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
Annexos PCAP.doc
Anunci de licitació.pdf
Informe de necessitats.pdf
Plec de Clausules Administratives Particulars.pdf
Plec de Prescripcions Tecniques.pdf
Resolucio d'inici de licitacio.pdf
Ordenadores
No hay legislación relacionada...