L'objecte del contracte d'obresés la construcció de les següents instal¿lacions: -Una estació de tractament d'aigua potable (ETAP) per a la potabilitzar l'aigua que serà subministrada a la població de Vilanova de Bellpuig. -Un dipòsit de reserva de 700 m3, per a emmagatzemar l'aigua que ha estat potabilitzada. Tanmateix, aquest dipòsit també farà la funció de regulació del subministrament d'aigua a la població. -La canonada per a l'abastiment de l'ETAP, des dels dipòsits actuals (que quedaran com a reserva d'aigua abans de potabilitzar) i des del pantà de reg que hi ha ubicat a les parce

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: Exp/O/2/2021

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Vilanova de Bellpuig

Publicación en plataforma de contratación: 12/01/2022
Órgano de Contratación Ajuntament de Vilanova de Bellpuig
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 564,482.94€
Tipo de Contrato Obras
Código CPV 45252120 Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas.
Lugar de Ejecución España - Lleida
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Enlace Licitación
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9UwxvhIHqueiEJrVRqloyA%3D%3D
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
18/11/2021
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
23/12/2021
Adjudicación
Perfil del contratante
11/01/2022
Formalización
Perfil del contratante


Planta depuradora
Obra civil y de construcción
Construcción de edificios y grandes estructuras
Tratamiento de aguas
No hay legislación relacionada...