L'objecte de la contractació és l'atorgament de les autoritzacions municipals per a l'explotació d'elements de fondeig d'embarcacions (boies), senyalització de canals, zones de bany i zones especials de bany, gestió d'embarcadors i zones d'avarada del municipi de Begur. L'objecte es divideix en 8 lots, en funció de la tipologia dels serveis integrants de l'actual Pla d'usos del municipi de Begur. Cada licitador només podrà presentar proposta per a un sol lot.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 2021/3488

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Begur

Publicación en plataforma de contratación: 28/03/2022
Órgano de Contratación Ajuntament de Begur
Estado de la Licitación Adjudicada
Presupuesto base de licitación 117,580.00€
Tipo de Contrato Patrimonial
Lugar de Ejecución España - Girona
Procedimiento de contratación Abierto
Enlace Licitación
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wAe1FFfeOpmiEJrVRqloyA%3D%3D
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
27/12/2021
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
28/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
28/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
28/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
28/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
28/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
28/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
28/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante
28/03/2022
Adjudicación
Perfil del contratante


Señalización
No hay legislación relacionada...