L'execució de les obres necessàries per a poder realitzar la xarxa de sanejament del sector, amb excepció de la construcció de l'estacó depuradora, que s'executarà en una fase posterior, si s'escau. L'execució de les obres necessàries per a la realització de la nova xarxa d'abastament d'aigua sanitària del sector L'execució d'una capa d'acabat provisional dels carrers atenent a que les actuacions de sanajament i abastament d'aigua s'executen per a la vialitat del sector

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 1384-0002/2020

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Centelles

Publicación en plataforma de contratación: 06/11/2020
Órgano de Contratación Ajuntament de Centelles
Estado de la Licitación Publicada
Presupuesto base de licitación 1,879,550.80€
Tipo de Contrato Obras
Código CPV 45232410 Obras de saneamiento.
Lugar de Ejecución España - Cataluña
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Fecha fin de presentación de oferta 26/11/2020
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
06/11/2020
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
PLEC condicions administratives particulars .pdf
Projecte_urbanització_Pla Parcial_Sector XV_Ciutat Jardí,_Sant Pau Fase I (A).pdf
Saneamiento
Abastecimiento, saneamiento y alcantarillado
Alcantarillado
No hay legislación relacionada...