L'assessorament jurídic sobre les qúestions relatives a la licitació que tindrà per objecte la selecció d'un soci privat que esdevindrà titular del 50 % del capital social de l'empresa pública Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) i assumirà la gestió administrativa i patrimonial d'HMB consistent en la gestió de la construcció i promoció dels sòls propietat de la Societat i la gestió del parc d'habitatges de lloguer propietat d'aquesta o que li hagin estat adscrits per a la seva gestió conjunta.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 092/18

Entitats municipals de Catalunya>Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Publicación en plataforma de contratación: 26/10/2018
Órgano de Contratación Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 93,000.00€
Valor estimado del contrato 93,000.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 79100000 Servicios jurídicos.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Derivado de acuerdo marco
Resultado Formalizado
Adjudicatario ERNST YOUNG ABOGADOS, SLP
Nº de Licitadores Presentados 4
Importe de Adjudicación 58,500.00€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
26/10/2018
Adjudicación
Perfil del contratante
11/12/2018
Formalización
Perfil del contratante


Servicios jurídicos
No hay legislación relacionada...