L'activitat municipal s'ha de desenvolupar en un entorn que garanteixi la seguretat i la integritat física del personal i a l'efecte, s'han d'adoptar tots els mecanismes de protecció necessaris. Per aquest motiu, cal assegurar la disponibilitat de mascaretes, i facilitar-ne el seu us, per tal de garantir les mesures higièniques bàsiques per evitar la propagació del virus i permetre el retorn a la feina presencial del conjunt de treballadors municipals amb totes les garanties de seguretat.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 437/2020

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Sabadell

Publicación en plataforma de contratación: 06/11/2020
Órgano de Contratación Ajuntament de Sabadell
Estado de la Licitación Adjudicada
Presupuesto base de licitación 14,910.00€
Tipo de Contrato Suministros
Código CPV 18143000 Indumentaria de protección.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Negociado sin publicidad
Resultado Adjudicado
Adjudicatario GLOBAL SOURCING ACTIVITIES SL
Nº de Licitadores Presentados 1
Importe de Adjudicación 14,610.00€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
06/11/2020
Adjudicación
Perfil del contratante


E.P.I.S.
No hay legislación relacionada...