Execució de les obres del projecte actualitzat d'ampliació Escola per a nova construcció edifici educació infantil a l'Escola Purificació Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès. Col·locació tanca solar. Clau: PAV-16212.A Lot 2

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: OP. PAV-16212.A-Lot 2 (nova licitació)

Departaments i Sector Públic de la Generalitat>Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Publicación en plataforma de contratación: 20/12/2019
Órgano de Contratación Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Estado de la Licitación Evaluación
Presupuesto base de licitación 6,512.72€
Valor estimado del contrato 6,512.72€
Tipo de Contrato Obras
Código CPV 45210000 Trabajos de construcción de inmuebles.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto
Fecha fin de presentación de oferta 20/01/2020
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
20/12/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
Document de formalització de contracte.pdf
Enllaç projecte OP. PAV-16212.docx
Informe Justificatiu Necessitats contractar.pdf
Plec de clausules administratives particulars.pdf
Plec prescripcions Pla Treballs i PAQMA.pdf
Resolució aprovació d'expedient.pdf
Suport Informàtic PAV-16212.A-L2.zip
Construcción de edificios y grandes estructuras
No hay legislación relacionada...