Els treballs a realitzar per part de l'equip de redacció de projecte consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera òptima, un projecte constructiu que defineixi en detall les obres a projectar, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i administratius, de compliment de la normativa vigent que li sigui d'aplicació i dels específics que estipuli l'ACA

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: CTN2000871

Departaments i Sector Públic de la Generalitat>Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Publicación en plataforma de contratación: 09/11/2020
Órgano de Contratación Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Estado de la Licitación Adjudicada
Presupuesto base de licitación 58,926.20€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 71242000 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Fecha fin de presentación de oferta 25/11/2020
Resultado Adjudicado
Adjudicatario DOPEC, SL
Nº de Licitadores Presentados 7
Importe de Adjudicación 55,100.00€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
09/11/2020
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
22/12/2020
Adjudicación
Perfil del contratante


Redacción de proyectos
No hay legislación relacionada...