El Dret de les persones a un habitatge adequat i digne es recull en la mateixa Declaració Universal dels Drets Humans (art.25) així com en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (art.11) i en la pròpia Constitució Espanyola (art.47). realitzar totes les actuacions que siguen necessàries i tinguen al seu abast per donar empar als ciutadans, a fi de fer efectiu el dret a un habitatge.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: P9600005D-2020-84

ENTIDADES LOCALES>Comunidad Valenciana>Valencia>Ayuntamientos>Alzira

Publicación en plataforma de contratación: 22/05/2020
Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Alzira
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 22,176.00€
Tipo de Contrato Gestión de Servicios Públicos
Código CPV 85320000 Servicios sociales.
Lugar de Ejecución España - Valencia/València
Procedimiento de contratación Contrato menor
Resultado Adjudicado
Adjudicatario MANCOMUNITAT RIBERA ALTA
Nº de Licitadores Presentados 1
Importe de Adjudicación 22,176.00€
Enlace Licitación
  • Resumen Licitación
Tabla de documentos de la licitación
Publicación en plataformaDocumentoVer documentos
22/05/2020 11:17:44
Adjudicación
Asistencia social
Tercera edad
Servicios sociales
No hay legislación relacionada...