D'acord amb l'establert a l'article 28 de la LCSP, aquesta publicació tindrà els efectes d'anunci d'informació prèvia previst a l'article 134 de la LCSP. D'acord amb l'establert a l'article 134.7 aquesta publicació permetrà reduïr els terminis per a la presentació de les proposicions dels procediments de serveis i obres que s'adjunten en el document pdf. La data prevista dels procesos de licitació i el seu VEC s'indica en el document pdf que s'adjunta.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 3520/2019

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Constantí

Publicación en plataforma de contratación: 20/12/2019
Órgano de Contratación Ajuntament de Constantí
Estado de la Licitación Anuncio Previo
Presupuesto base de licitación 0.0€
Valor estimado del contrato 7,285,937.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 65111000 Distribución de agua potable.
Lugar de Ejecución España - Tarragona
Procedimiento de contratación Abierto
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
20/12/2019
Anuncio Previo
Perfil del contratante


Distribución de agua potable
No hay legislación relacionada...