Concursos públicos

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Servei Auxiliar de Senyals (SAS) per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 31/03/2023 92,526.39€
Servei d?auditoria per a la renovació anual i el seguiment de les certificacions obtingudes segons les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE 166002:2021, amb destí a la Fundació Institut Hospital del Mar d?Investigacions Mèdiques, d?acord amb l?establert al Plec de prescripcions tècniques de la licitació. Fundació Institut Hospital Del Mar D'investigacions Mèdiques España - Barcelona 31/03/2023 8,518.80€
L?objecte de contractació són els serveis de seguretat i vigilància i auxiliars de serveis per al Parc Sanitari Pere Virgili Parc Sanitari Pere Virgili (pspv) España - Barcelona 31/03/2023 3,457,772.80€
Obres d'instal·lació d?un nou grup de bombeig contra incendis de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català De La Salut (ics) España - Tarragona 31/03/2023 72,453.99€
Subministrament de reactius per la determinació quantitativa de la proteïna St2, pel Servei de Anàlisis Clíniques i Biologia del Laboratori Clínic Metropolitana Nord, de l?Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona Institut Català De La Salut (ics) España - Barcelona 31/03/2023 34,940.00€
Subministrament de material elèctric, de fontaneria i de construcció per al servei de manteniment municipal de Lloret de Mar Ajuntament De Lloret De Mar España - Cataluña 31/03/2023 297,520.66€
Definir el alcance y condiciones para la contratación del suministro, obras, instalación y puesta en marcha de una enfriadora dentro de la sala de producción de frio, para la climatización del Hospital Universitario de Fuenlabrada, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Hospital Universitario De Fuenlabrada España - Madrid 31/03/2023 295,471.72€
Execució de les obres de remodelació d'aquest tram de vial entre Àngel Guimerà i carrer Creu Roquinyola, un tram entremig que dona continuitat a la fase 1 executada, on per tal de garantir la incorporació al vial des dels carrers Creu Roquinyola, d'Aró i Ample, s'opta per un giratori allargassat tal com ja preveu el POUM, amb dos carrils per sentit, s'executa la vorea de la banda sud que incorpora un carril bici i es renova la vorera de la banda nord ajustada a les noves alieneacions, es renova l'enllumenat públic en la seva totalitat, definit al projecte d'ampliació de l'avinguda d'Espanya. Ajuntament De Palafrugell España - Girona 31/03/2023 1,657,027.80€
Actualment les aigües residuals i pluvials del nucli urbà de Llívia són canalitzades per gravetat mitjançant una xarxa de col·lectors, els quals conflueixen en un únic col·lector de formigó de 500 mm de diàmetre, que discorre al llarg del camí de Llívia, fins arribar a la carretera LP-9221. En arribar a aquest punt el col·lector continua discorrent per la carretera LP-9221, pel costat dret baixant sentit Lleida. Aproximadament al pk 1+000 de la LP-9221 el col·lector creua perpendicularment la carretera, per a passar a discórrer en sentit Lleida pel costat esquerre de la carretera, per fora d Ajuntament De Lleida España - Lleida 31/03/2023 546,557.44€
Contractació del servei d'allotjament (AMAZON WEB SERVICES, AWS) pel Portal Informatiu dels Mitjans de Comunicació de L'Hospitalet gestionats per La Farga, GEM,S.A. La Farga, Gestió D'equipaments Municipals De L'hospitalet De Llobregat, Sa España - Barcelona 31/03/2023 10,000.00€
+5000 Resultados