Concursos públicos de Pólizas de seguro

Voces: Pólizas de seguro

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos Apoderada Solidaria De Gestión De Infraestructuras Sanitarias Del Principado De Asturias, S.a.u. España - Asturias 29/05/2023 10,000.00€
Contratación de las pólizas de seguros para el ayuntamiento de Aranjuez. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Aranjuez España - Comunidad de Madrid 26/05/2023 210,000.00€
TMG7161CSV0-50000021832 Contrato de servicios de Póliza de Seguro de todo riesgo de daños materiales para el Metropolitano de Granada. Agencia De Obra Pública De La Junta De Andalucía (aopja) España - Granada 26/05/2023 398,000.00€
Contrato Privado Seguros Ayto. Carreño Alcaldía Del Ayuntamiento De Carreño España - Asturias 26/05/2023 233,100.00€
Contrato de pólizas de seguros de responsabilidad civil general y de responsabilidad civil de administradores y directivos del Grupo EVE Dirección General España - País Vasco 26/05/2023 103,000.00€
Contratación del servicio de seguro de accidentes colectivo para el personal del Centro Asociado a la UNED de Palencia Dirección Del Consorcio Universitario Del Centro Asociado A La Uned En Palencia España - Palencia - Palencia 26/05/2023 3,681.25€
Contratación de pólizas de seguros municipales Alcaldía Del Ayuntamiento De Ampuero España - Cantabria 26/05/2023 23,000.00€
Contrato de póliza de seguro de flota de vehículos de Sadeco Consejo De Administración De La Empresa Municipal Saneamientos De Córdoba S.a. (sadeco) España - Córdoba 28/05/2023 1,400,000.00€
Póliza de seguro de responsabilidad civil para la carrera memorial de bomberos 2023 Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Alcorcón España - Madrid 26/05/2023 240.00€
L?objecte del contracte és el servei de contractació, per part de la FURV, com a prenedora, d?una companyia d?assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat patrimonial i civil que, segons la normativa legal vigent, correspongui directament, mancomunada, solidaria o subsidiària a la FURV per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis econòmics purs, no conseqüència de danys materials i/o corporals previs, causats per acció o omissió de terceres persones durant l?exercici de la seva activitat, i també la res Fundacio Urv España - Tarragona 26/05/2023 10,000.00€
1475 Resultados