Contractació de la prestació dels serveis de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a les seves àrees d'influència i d'altres espais propis que es relacionen a l'annex I del plec de prescripcions tècniques i amb els termes de rendiments descrits a l'annex II i III del mateix plec

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 1868-2019

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Publicación en plataforma de contratación: 30/05/2019
Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Estado de la Licitación Adjudicada
Presupuesto base de licitación 1,025,405.60€
Valor estimado del contrato 3,741,307.40€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 90911200 Servicios de limpieza de edificios.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto
Fecha fin de presentación de oferta 03/07/2019
Resultado Adjudicado
Adjudicatario LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL
Nº de Licitadores Presentados 4
Importe de Adjudicación 1,275,314.25€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
30/05/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
02/08/2019
Adjudicación
Perfil del contratante


Servicios de limpieza
Limpieza de edificios
No hay legislación relacionada...