De conformitat amb la Resolució d'alcaldia 2018-0000031, de data 2 de novembre de 2018 pel qual es va aprovar l'expedient de contractació de les obres per l'execució del projecte per "Adequació de la casa taller del Museu i Forn del Vidre". Per mitjà del present s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al Plec de clàusules administratives aprovat

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 135/2018

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Vimbodí i Poblet

Publicación en plataforma de contratación: 02/11/2018
Órgano de Contratación Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Estado de la Licitación Evaluación
Presupuesto base de licitación 50,164.82€
Valor estimado del contrato 50,164.82€
Tipo de Contrato Obras
Código CPV 45213252 Trabajos de construcción de talleres.
Lugar de Ejecución España - Tarragona
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Fecha fin de presentación de oferta 22/11/2018
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
02/11/2018
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
ANNEX 1 i 2 en word.docx
PCAP Contacte Obra CASA TALLER.pdf
PROJECTE casa taller.pdf
Construcción de edificios y grandes estructuras
Obra civil y de construcción
No hay legislación relacionada...