Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Transports de Barcelona, SA

Organismo: Transports de Barcelona, SA Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Lloguer de caseta tipus obra de dimensions llarg 2,5 m x ample 2,5 m d'alt interior 2,5 m amb aire condicionat Transports De Barcelona, Sa España - Barcelona 08/07/2022 2,645.00€
Escomesa per al nou subministrament d'energia tèrmica a la cotxera de Zona Franca Port i drets de connexió Transports De Barcelona, Sa España - Barcelona 16/06/2022 960,695.00€
Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obres i/o treballs segons el que s'estableix al RD1627/97 sobre Seguretat i Salut en Obres de Construcció, així com l'aplicació del RD 171/04 i altres normatives d'aplicació en aquells treballs objecte de supervisió i assistència tècnica Transports De Barcelona, Sa España - Barcelona 16/03/2022 52,000.00€
Servei d'assistència tècnica topogràfica per a les obres de la nova Cotxera d'Autobusos de Transports de Barcelona, S.A. Transports De Barcelona, Sa España - Barcelona 11/01/2022 40,600.00€
Obres de la fase II del taller "B" de material mòbil a la cotxera d'autobusos de Zona Franca Port Lot 1: Façana i Coberta Taller "B" M.M. Zona Franca Port Lot 2: Obra Civil Taller "B" M.M. Zona Franca Port Lot 3: Instal·lacions PCI Taller "B" M.M. Zona Franca Port Lot 4: Instal·lacions Elec. I Mecàniques Taller "B" M.M. Zona Franca Port Lot 5: Instal·lacions Industrials Taller "B" M.M. Zona Franca Port Transports De Barcelona, Sa España - Barcelona 18/11/2021 3,264,217.50€
Moviment de terres necessaris per a la retirada i valorització de les terres classe 2 derivades de les obres de la nova Cotxera d'Autobusos de Zona Franca Port Transports De Barcelona, Sa España - Barcelona 22/09/2021 474,111.75€
Direcció ambiental de les obres de la nova cotxera d'autobusos Zona Franca Port Transports De Barcelona, Sa España - Barcelona 30/09/2020 44,746.00€
Instal·lació del nou sistema de control de repostatge de gas vehícular (profleet) a la cotxera de Zona Franca. Transports De Barcelona, Sa España - Barcelona 08/07/2020 179,925.00€
Coordinación de Seguridad y Salud en obra en fase de ejecución y la Coordinación de Actividades Empresariales de las obras de: Edificio Taller Aparcamiento (TCA), Edificio Taller Material Móvil A (TMMA) y Edificio Oficinas (EO) de la nueva Cochera de Zona Franca. Lot 1:Coordinació de Seguretat i Salud TCA Lot 2:Coordinació de Seguretat i Salud TMMA Lot 3: Coordinació de Seguretat i Salud EO Transports De Barcelona, Sa España - Barcelona 13/11/2019 76,000.00€
Obres de Façana i Coberta Taller "B" M.M. Zona Franca Transports De Barcelona, Sa España - Barcelona 04/10/2019 856,118.90€
20 Resultados