Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és la creació d'un mòdul d'aproximadament 100m2 adjacent a l'edifici nou de la residència per a gent gran "Can Comelles", d'Esparreguera. Aquest respon a la voluntat d'oferir un espai destinat als usuaris de la residència que estiguin en condicions de salut més desfavorables per tal que disposin d'una millor atenció. Les obres no afecten l'edifici protegit de la casa pairal i no modifiquen l'edifici annex al que s'adossen. La filosofia de treball de la residència es basa en la promoció del benestar i la qualitat de vida dels residents, en el treball en equip i en l'aten Sumar, Serveis Públics D'acció Social De Catalunya, Sl España - Barcelona 23/10/2018 100,927.73€
L'objecte d'aquest contracte és la regulació de les condicions administratives, econòmiques i tècniques particulars per a l'adjudicació i posterior execució del contractació de les obres de substitució de la fusteria exterior de la Residència per a gent gran d'Esparreguera, Can Comelles, centre gestionat per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L., d'acord amb les condicions que s'estableixen al plec de prescripcions tècniques i administratives regulador d'aquest procediment. Sumar, Serveis Públics D'acció Social De Catalunya, Sl España - Barcelona 03/09/2018 18/09/2018 42,222.91€
L'objecte d'aquest contracte és la regulació de les condicions administratives, econòmiques i tècniques particulars per a l'adjudicació i posterior execució del contractació de les obres del nou mòdul annex a l'edifici de la residència per a gent gran "Can Comelles", d'Esparreguera, gestionada per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L., d'acord amb les condicions que s'estableixen al plec de prescripcions tècniques i administratives regulador d'aquest procediment. Sumar, Serveis Públics D'acció Social De Catalunya, Sl España - Barcelona 08/06/2018 100,927.73€
3 Resultados