Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Reus Serveis Municipals, S.A.

Organismo: Reus Serveis Municipals, S.A. Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del servei de la Direcció Facultativa (DF), Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) i les tasques de Vigilància Ambiental (VA) de diverses obres de renovació de la xarxa d'abastament a diferents punts de la ciutat de Reus (AT20223), que promou Aigües de Reus divisió de Reus Serveis Municipals, com a òrgan executor de les mateixes. Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 30/04/2020 15/05/2020 9,151.85€
Execució de les obres de renovació de la xarxa de sanejament de la raval Sant Pere, entre el carrer Batan i la plaça de la Sang Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 19/11/2019 234,898.10€
Contractació promoguda per Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, de les obres consistents en l'ampliació de la zona d'accés a les sales de vetlla del Tanatori Municipal de Reus. Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 09/08/2018 15/09/2018 252,557.73€
És objecte del present plec la contractació promoguda per Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, de la construcció de l'edifici de serveis de la zona nord del Cementiri General de Reus. Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 21/12/2018 16/01/2019 79,968.47€
L'objectiu d'aquesta licitació és seleccionar un màxim de 5 contractistes/empresaris especialitzats que configuraran la borsa de contractistes homologats per AIGÜES DE REUS divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS,SA amb els que és previst formalitzar un ACORD MARC per executar escomeses i obres de construcció i/o reparació de les instal·lacions i xarxes d'abastament d'aigua i sanejament dins del terme municipal de Reus, amb els condicionats i limitacions establerts al plec de bases adjunt. Plec que també regula el procediment d'adjudicació dels contractes d'obres i execució d'escomeses derivats d' Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 06/06/2018 6,712,475.00€
5 Resultados