Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Reus Serveis Municipals, S.A.

Organismo: Reus Serveis Municipals, S.A. Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Constituirà l'objecte de la present licitació, promoguda per la divisió d'Aigües de Reus de Reus Serveis Municipals S.A. (en endavant Aigües de Reus), com a ens contractant, l'execució de les "Obres de construcció i instal·lació de tolves filtres-premsa a l'EDAR de Reus (AT21181)", segons els Plecs Administratius i el Projecte que es publiquen com a part de l'expedient. Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 27/12/2021 379,563.66€
Constituirà l'objecte del present contracte la regulació de la licitació, promoguda per l'Empresa Municipal d'Aigües de Reus, SA (en endavant Aigües de Reus), com a ens contractant, per a l'execució de les obres de reposició de la màquina d'absorció climatització del laboratori de l'EDAR Reus (AT21172) Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 10/11/2021 49,330.00€
L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del servei de la Direcció Facultativa (DF), Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) i les tasques de Vigilància Ambiental (VA) de diverses obres de renovació de la xarxa d'abastament a diferents punts de la ciutat de Reus (AT20223), que promou Aigües de Reus divisió de Reus Serveis Municipals, com a òrgan executor de les mateixes. Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 30/04/2020 15/05/2020 9,151.85€
Execució de les obres de renovació de la xarxa de sanejament de la raval Sant Pere, entre el carrer Batan i la plaça de la Sang Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 19/11/2019 234,898.10€
Contractació promoguda per Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, de les obres consistents en l'ampliació de la zona d'accés a les sales de vetlla del Tanatori Municipal de Reus. Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 09/08/2018 15/09/2018 252,557.73€
És objecte del present plec la contractació promoguda per Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, de la construcció de l'edifici de serveis de la zona nord del Cementiri General de Reus. Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 21/12/2018 16/01/2019 79,968.47€
L'objectiu d'aquesta licitació és seleccionar un màxim de 5 contractistes/empresaris especialitzats que configuraran la borsa de contractistes homologats per AIGÜES DE REUS divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS,SA amb els que és previst formalitzar un ACORD MARC per executar escomeses i obres de construcció i/o reparació de les instal·lacions i xarxes d'abastament d'aigua i sanejament dins del terme municipal de Reus, amb els condicionats i limitacions establerts al plec de bases adjunt. Plec que també regula el procediment d'adjudicació dels contractes d'obres i execució d'escomeses derivats d' Reus Serveis Municipals, S.a. España - Tarragona 06/06/2018 6,712,475.00€
7 Resultados