Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo

Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obra de Mellora da seguridade vial na rúa Duran Lóriga, Juan Jacobo (rúa D) do parque empresarial das Gándaras. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 23/11/2020
obra de acondicionamento ampliacion e cubricion da area de xogos infantis na praza de augas ferreas. EXP. REF.2020-C002-00020 segundo proxecto redactado polos arquitectos Jorge Salvador Fernandez Manuel López Guitar, Alberte Gónzalez Rodríguez e Jorge B. Gómez Cereijo do Gabinete de Arquitectura e Urbanismo (GAU) e conforme as prescricions contidas neste prego (mantemento e garantia integral) Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - LUGO 05/11/2020
proxecto básico e de execución deseño de Skatepark en Lugo, elaborado polo arquitecto José Javier Labad Cortadi Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 27/06/2020 17/07/2020
Contratación do servicio da dirección de obra, dirección de execución material e coordinación en materia de seguridade e saúde durante a execución das obras de ?actuaciones relacionadas con línea de actuación 6 del proyecto muramiñae? (itinerario ciclista na zona edusi) incluído no programa operativo feder orde hap/2427/2015, de 13 de novembro con financiamento do 80%. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 29/07/2020
Contratación da obra de pavimentacion de viais de acceso a Castelo de arriba. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 10/09/2020 24/09/2020
Contratación mediante cuatro lotes del suministro de material y herramientas y alquiler de maquinaria y otros medios para la realización de las obras del programa MURAMIÑAE REHABILITA incluido en el programa operativo FEDER ORDEN HAP/2427/2015, de 13 de noviembre con financiación del 80%. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 15/06/2020
Proxecto Básico e de Execución para a REHABILITACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE LUGO Actuación incluída no Proxecto URBAN (Iniciativa URBANA) co 80% de cofinanciamento da Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (P.O. FEDER Galicia 2007-2013) FASE 2 ? Acondicionamento planta ?semisótano? Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 10/09/2020
Contratación da obra de rexeneracion de firme na estrada LU-P-2925 a Montirón e San Fiz Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 10/09/2020
Contratación da obra ?actuaciones relacionadas con línea de actuación 6 del proyecto Muramiñae? (itinerario ciclista na zona Edusi) incluído no programa operativo Feder orde hap/2427/2015, de 13 de novembro con financiamento do 80%. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 03/07/2020
Contratación da obra de ?edificio de equipamento de estándar baixo enerxético ?impulso verde? que inclúe prototipo de gridshell e que abrangue as accións C10 ?adaptación de sistemas construtivos con materiais autóctonos de baixa enerxía incorporada e análise doutras tecnoloxías adaptables? e acción C11 ?deseño e execución do proxecto piloto ?impulso verde?, do proxecto life14 CCAA/ES/000489 lugo + biodinámico. ?planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de resiliencia urbana? cofinanciado pola unión europea mediante o instrumento financeiro life 2014-2020. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo- España 14/05/2020 08/06/2020
39 Resultados