Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo

Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
A entrega de forma sucesiva e por prezo unitario de zahorra (LOTE 1) e de gravilla para regos (LOTE 2) para levar a cabo as obras de mantemento dos viais de titularidade municipal e do transporte do dito material aos puntos indicados Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 29/04/2021
Contratación da obra de pavimentacion de viais de acceso a Castelo de arriba. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 10/09/2020
Contratación dun equipo encargado da dirección facultativa das obras (dirección de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos ou arquitecto/a; dirección de execución material por un/unha enxeñeiro/a técnico de obras públicas, ou enxeñeiro/a civil, ou arquitecto/a técnico ou algunha das súas correspondentes titulacións superiores ata a súa liquidación), así como a contratación da coordinación de seguridade e saúde durante a execución destas e ata a súa posta en funcionamento, na actuación da obra de ?PROLONGACION DEL PASO SUBTERRÁNEO BAJO LA N-VI?, enmarcada dentro da Estratexia DUSI MURAMIÑAE; co Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - LUGO 18/02/2021
Renovacion da rede de abastecemento na avda. Marques de Ombreiro marxe dereita Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 14/01/2021
Proxecto de construccion de nova Glorieta na interseccion da rua San Eufrasio coa Ronda de Fontiñas Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 07/12/2020
Contratación dun equipo encargado da dirección facultativa das obras (dirección de arquitecto; dirección de execución material arquitecto/a técnico) das obras ata a súa completa liquidación, así como a contratación da coordinación de seguridade e saúde durante a execución destas na actuación da obra de ?CONTRUCCION DE EDIFICIO DE BENESTAR SOCIAL AQUILINO IGLESIA? conforme os pregos de prescricións técnicas elaboradas polo arquitecto municipal. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - LUGO 15/12/2020
Obra de Mellora da seguridade vial na rúa Duran Lóriga, Juan Jacobo (rúa D) do parque empresarial das Gándaras. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 23/11/2020
obra de acondicionamento ampliacion e cubricion da area de xogos infantis na praza de augas ferreas. EXP. REF.2020-C002-00020 segundo proxecto redactado polos arquitectos Jorge Salvador Fernandez Manuel López Guitar, Alberte Gónzalez Rodríguez e Jorge B. Gómez Cereijo do Gabinete de Arquitectura e Urbanismo (GAU) e conforme as prescricions contidas neste prego (mantemento e garantia integral) Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - LUGO 05/11/2020
proxecto básico e de execución deseño de Skatepark en Lugo, elaborado polo arquitecto José Javier Labad Cortadi Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 27/06/2020 17/07/2020
Contratación do servicio da dirección de obra, dirección de execución material e coordinación en materia de seguridade e saúde durante a execución das obras de ?actuaciones relacionadas con línea de actuación 6 del proyecto muramiñae? (itinerario ciclista na zona edusi) incluído no programa operativo feder orde hap/2427/2015, de 13 de novembro con financiamento do 80%. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 29/07/2020
44 Resultados