Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo

Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obra de ?Pasarela peonil al campo de fútbol Anxo Carro" no marco da estratexia DUSI ?DA MURALLA AO MINO-MURAMIÑAE? con cofinanciacion do 80% da unión Europea a traverso do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional(FEDER Orden HAP/2427/2015). Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 04/01/2019 816,831.00€
direccion de obra de execucion material e coordinacion en materia de seguridade e saude para a obra de remate da construccion dun edificio destinada a biblioteca da Piringalla e centro de convivencia Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 30/07/2019 36,000.00€
Contratación da obra de remate da construción dun edificio destinado a biblioteca da Piringalla conforme modificado de proxecto básico e de execución de edificio para biblioteca municipal na Piringalla Lugo Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 31/05/2019 815,440.44€
Contratación da subministración de loxistica (medios técnicos e humanos) e prestación de servizos varios para a produción dos eventos escénicos nas festas do san froilán 2019 en 5 lotes. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 04/09/2019 168,500.00€
Contratación da obra de substitución de pavimento no pavillón municipal de Frigsa Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 17/07/2019 68,984.08€
É obxecto deste contrato a realización da obra de MELLORA DE PAVIMENTOS E SERVIZOS EN RÚA AVETARDA. conforme o proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - LUGO 18/07/2019 59,206.53€
Obras de dotacion de infraestructuras ao pe da parcela do novo CEIP no poligono do Sagrado Corazon conforme o proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 29/04/2019 72,539.79€
OBRA DE DESCONTAMINACIÓN DO BARRIO DO CARME conforme ó proxecto redactado polo grupo INCA cós condicionamentos introducidos polos informes técnicos e a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 28/12/2018 64,473.78€
É obxecto deste contrato a realización da obra de: MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EN CATRO PUNTOS DA CIDADE conforme o proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería Con este contrato trátase de satisfacer a seguinte necesidade: Trátase da reforma do servizo de saneamento en catro zonas distintas da cidade: Rúa Sargadelos, Rúa Recatelo, Ronda das Fontiñas e Rúa Ferreiriño , onde se veñen detectando dende hai anos probelmas da rede que dan lugar a inundacións recurrentes. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 22/11/2018 79,896.03€
É obxecto deste contrato a realización da obra de:RECONSTRUCCIÓN DO FIRME E DA REDE DE PLUVIAIS NA RÚA SALVADOR DE MADARIAGA conforme o proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería Con este contrato trátase de satisfacer a seguinte necesidade: Mellorar a rúa Salvador de Madariaga que se atopa cun estado superficial inadecuado e mellorar a rede de saneamento cun colector central moi antigo e varios pozos fóra de servizo Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 29/11/2018 160,367.19€
19 Resultados