Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo

Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obras de dotacion de infraestructuras ao pe da parcela do novo CEIP no poligono do Sagrado Corazon conforme o proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 29/04/2019 72,539.79€
OBRA DE DESCONTAMINACIÓN DO BARRIO DO CARME conforme ó proxecto redactado polo grupo INCA cós condicionamentos introducidos polos informes técnicos e a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 28/12/2018 64,473.78€
É obxecto deste contrato a realización da obra de: MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EN CATRO PUNTOS DA CIDADE conforme o proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería Con este contrato trátase de satisfacer a seguinte necesidade: Trátase da reforma do servizo de saneamento en catro zonas distintas da cidade: Rúa Sargadelos, Rúa Recatelo, Ronda das Fontiñas e Rúa Ferreiriño , onde se veñen detectando dende hai anos probelmas da rede que dan lugar a inundacións recurrentes. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 22/11/2018 79,896.03€
É obxecto deste contrato a realización da obra de:RECONSTRUCCIÓN DO FIRME E DA REDE DE PLUVIAIS NA RÚA SALVADOR DE MADARIAGA conforme o proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería Con este contrato trátase de satisfacer a seguinte necesidade: Mellorar a rúa Salvador de Madariaga que se atopa cun estado superficial inadecuado e mellorar a rede de saneamento cun colector central moi antigo e varios pozos fóra de servizo Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 29/11/2018 160,367.19€
a contratacion da execucion e entrega dunha escultura que representa ao musico Javier Krahe conforme ao boceto elaborado polo artista lucense Juan Jose Lopez Martinez Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - LUGO 17/12/2018 28,000.00€
Entrega de forma sucesiva e por prezo unitario de zahorra (LOTE 1) e de gravilla para regos (LOTE 2) para levar a cabo as obras de mantemento dos viais de titularidade municipal e do transporte do dito material aos puntos indicados, todo isto segundo as características sinaladas nos pregos de condicións técnicas elaboradas polo enxeñeiro municipal. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 03/09/2018 82,644.62€
A execución da obra de mellora do espazo urbano e accesibilidade ao barriodo Sagrado Corazón en Lugo dede a Avenida de Adolfo Suárez comprensivo ademais dun servizo de mantemento do ascensor Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 03/10/2018 208,867.17€
obra de reordenación da intersección da rúa Mar cantábrico con Santo Graal e poeta Manuel María Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo 09/10/2018 106,476.05€
Pavimentación de acceso e entorno da igrexa de Sagrado Corazón Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 29/08/2018 18,846.43€
Pavimentación de vial de Milleiros a Tolda de Milleiros Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Lugo España - Lugo - Lugo 29/08/2018 66,997.69€
13 Resultados