Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Organismo: Institut Municipal de Mercats de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Millora del sanejament de coberta, sense alteració estructural, del Mercat d'Hostafrancs Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 22/07/2019 05/08/2019 98,931.55€
L'objecte del contracte és la construcció del Nou Mercat de Sant Andreu, ubicat a la plaça Mercadal de Barcelona, i el posterior servei de conservació i manteniment integral de les seves instal¿lacions. L'edifici principal ocupa un solar rectangular amb unes mides aproximades de 28 metres d'ample per 46 metres de llarg i el segon edifici de planta allargada que comunica la plaça Mercadal amb el carrer Rubèn Daria amb unes mides aproximades de 9,5 metres d'ample per 40 metres de llarg. La superfície d'ocupació en planta de l'edifici principal és d'uns 1.200 m² amb una planta soterrani de 1. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 09/05/2019 13/06/2019 7,171,886.50€
Obres de substitució de les escales d'accés a les plataformes de manteniment del mercat de la Boqueria Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 15/07/2019 30/07/2019 20,814.96€
Obres de remodelació de les façanes i els accessos del Pg.Fabra i Puig i c/ Aneto del mercat de la Mercè Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 02/07/2019 29/07/2019 228,356.48€
L'objecte del contracte és la contractació d'un equip tècnic que, en el marc de les obres de remodelació del mercat de l'Abaceria, desenvolupi les tasques de: a)Direcció integrada de projecte (Project Management) b)Direcció d'execució d'obres, direcció del control de qualitat i coordinació de seguretat i salut c)Revisió projectes de parades d)Seguiment i coordinació de tots els projectes necessaris per dur a terme l'actuació e)Gestions necessàries per les escomeses de companyies de serveis, tant del mercat pròpiament dit com de les concessions La figura del Project Management estarà per s Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 13/02/2018 964,000.00€
L'objecte del present Plec és fixar les clàusules que han de regir per a la contractació de les Obres de desamiantat del Mercat de l'Abaceria situades a la Travessera de Gràcia, 186 de Barcelona. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 26/06/2019 12/07/2019 541,450.00€
Obres de trasllat dels magatzems del mercat municipal del Besòs Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 14/03/2019 454,465.12€
Obres de tancament de les obertures de façana del mercat de Sant Antoni Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 08/05/2019 142,620.48€
Obres de reposició de la urbanització als entorns del Mercat del Bon Pastor al Districte de Sant Andreu a Barcelona Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 30/05/2019 17/06/2019 361,013.50€
La present actuació consisteix en la realització de les obres per a la construcció d'una parada per a informació i servei a domicili en el mercat de Vall d'Hebron. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 29/05/2019 11/06/2019 16,142.35€
19 Resultados