Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Organismo: Institut Municipal de Mercats de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de les parades interiors del nou mercat Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 03/02/2022 1,180,457.20€
Obres de reforma de la zona logística i accessos del Mercat Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 28/01/2022 1,076,042.80€
Obres de millora puntual a la coberta del mercat de Santa Caterina Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 20/12/2021 276,407.60€
Modificació de la xarxa de pluvials. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 31/08/2021 598,040.60€
L'objecte d'aquest Plec de Bases és la regulació de les normes relatives a l'organització del Concurs de projectes restringit per a la selecció d'un guanyador, que s'encomana a un JURAT, amb la finalitat de seleccionar la proposició més idònia, conforme als criteris del present plec de bases, per ser adjudicatari del contracte de "Redacció del projecte bàsic, projecte executiu i direcció d'obra de les obres de remodelació del Mercat Municipal de la Abaceria" Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 08/08/2018 846,000.00€
Obres d'obertura de l'accés al refugi antiaeri de la Plaça del Mercadal Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 04/02/2021 02/03/2021 75,970.48€
L'objecte és l'executar en la coberta del mercat de la Val d'Hebron un hort urbà, consistent en les obres de replanteig, definició geomètrica, aportació de terres per ús agrícola, execució de paviments, drenatge i xarxa de reg; i instal·lacions i obra de paleta per a l'arranjament de l'espai destinat als usuaris de l'hort. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 09/10/2020 04/11/2020 199,295.10€
Els serveis de direcció d'obra, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres de remodelació dels accessos i logística del mercat del Besòs situat al c. Jaume Huguet, 38 de Barcelona. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 15/07/2020 06/08/2020 99,900.00€
És objecte del contracte l'execució de les obres de remodelació de la instal·lació de baixa tensió elèctrica del Mercat de Galvany. L'IMMB precisa de la licitació d'aquestes obres per tal d'ampliar la potencia subministrada al Mercat per adequar-se a les noves necessitats del Mercat. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 17/07/2020 12/08/2020 695,557.30€
El present contracte té per objecte les obres de conservació i manteniment dels edificis i instal¿lacions dels Mercats Municipals i oficines dels Serveis Centrals del IMMB Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 19/11/2020 15/12/2020 1,503,600.80€
34 Resultados