Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Organismo: Institut Municipal de Mercats de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de millora del desguàs d'aigües pluvials al mercat de Sants Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 11/10/2019 25/10/2019 19,822.07€
Obres de construcció de nous banys a planta 1 del mercat de Canyelles Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 11/10/2019 25/10/2019 26,120.71€
L'encàrrec té com a objectiu realitzar varies intervencions rellevants al Mercat de Sant Antoni. El contracte es tramita en diferents Lots degut a la diversitat dels treballs, consistents en: LOT 1 ¿ Obres de Millora de la il·luminació en els accessos al Mercat. LOT 2 ¿ Obres per Instal·lació de miralls al passadissos de les parades d'encants. LOT 3 - Obres de Tractament antilliscant de les rampes d'accés i sortida de les plantes soterrani. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 22/07/2019 179,821.10€
Obres de remodelació de les façanes i els accessos del Pg.Fabra i Puig i c/ Aneto del mercat de la Mercè Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 02/07/2019 228,356.48€
L'objecte del contracte és la construcció del Nou Mercat de Sant Andreu, ubicat a la plaça Mercadal de Barcelona, i el posterior servei de conservació i manteniment integral de les seves instal¿lacions. L'edifici principal ocupa un solar rectangular amb unes mides aproximades de 28 metres d'ample per 46 metres de llarg i el segon edifici de planta allargada que comunica la plaça Mercadal amb el carrer Rubèn Daria amb unes mides aproximades de 9,5 metres d'ample per 40 metres de llarg. La superfície d'ocupació en planta de l'edifici principal és d'uns 1.200 m² amb una planta soterrani de 1. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 09/05/2019 7,171,886.50€
Obres de reposició de la urbanització als entorns del Mercat del Bon Pastor al Districte de Sant Andreu a Barcelona Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 30/05/2019 361,013.50€
Millora del sanejament de coberta, sense alteració estructural, del Mercat d'Hostafrancs Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 22/07/2019 05/08/2019 98,931.55€
Obres de substitució de les escales d'accés a les plataformes de manteniment del mercat de la Boqueria Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 15/07/2019 30/07/2019 20,814.96€
L'objecte del contracte és la contractació d'un equip tècnic que, en el marc de les obres de remodelació del mercat de l'Abaceria, desenvolupi les tasques de: a)Direcció integrada de projecte (Project Management) b)Direcció d'execució d'obres, direcció del control de qualitat i coordinació de seguretat i salut c)Revisió projectes de parades d)Seguiment i coordinació de tots els projectes necessaris per dur a terme l'actuació e)Gestions necessàries per les escomeses de companyies de serveis, tant del mercat pròpiament dit com de les concessions La figura del Project Management estarà per s Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 13/02/2018 964,000.00€
L'objecte del present Plec és fixar les clàusules que han de regir per a la contractació de les Obres de desamiantat del Mercat de l'Abaceria situades a la Travessera de Gràcia, 186 de Barcelona. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 26/06/2019 12/07/2019 541,450.00€
22 Resultados