Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Organismo: Institut Municipal de Mercats de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte és l'executar en la coberta del mercat de la Val d'Hebron un hort urbà, consistent en les obres de replanteig, definició geomètrica, aportació de terres per ús agrícola, execució de paviments, drenatge i xarxa de reg; i instal·lacions i obra de paleta per a l'arranjament de l'espai destinat als usuaris de l'hort. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 09/10/2020 04/11/2020 199,295.10€
Els serveis de direcció d'obra, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres de remodelació dels accessos i logística del mercat del Besòs situat al c. Jaume Huguet, 38 de Barcelona. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 15/07/2020 06/08/2020 99,900.00€
És objecte del contracte l'execució de les obres de remodelació de la instal·lació de baixa tensió elèctrica del Mercat de Galvany. L'IMMB precisa de la licitació d'aquestes obres per tal d'ampliar la potencia subministrada al Mercat per adequar-se a les noves necessitats del Mercat. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 17/07/2020 12/08/2020 695,557.30€
El present contracte té per objecte les obres de conservació i manteniment dels edificis i instal¿lacions dels Mercats Municipals i oficines dels Serveis Centrals del IMMB Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 19/11/2020 15/12/2020 1,503,600.80€
L'objecte del present Plec és la contractació de les Obres de reforma dels accessos, de l'àrea logística i de la coberta del mercat del Besòs situat al c. Jaume Huguet, 38 de Barcelona. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 10/07/2020 1,512,716.00€
La present actuació consisteix en les Obres de formació de Nou Pou de registre per al col·lector soterrat al Mercat Municipals de la Guineueta. Actualment el pou es troba a l'interior d'un magatzem privat de la planta soterrani del Mercat, amb la qual cosa es dificulta l'accés pel manteniment i el magatzem que inutilitzat durant uns dies després del buidat o la neteja del Pou i es construeix un nou Pou en una ubicació que no afecti a cap privat. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 20/08/2020 03/09/2020 33,982.29€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de millora de les canals pluvials de les naus laterals i dels trobaments de façana del Mercat d'Hostafrancs. L'actuació consisteix en els treballs de millora de les canals pluvials de les naus laterals i dels trobaments de façana del Mercat d'Hostafrancs. L'IMMB precisa de la licitació d'aquests obres donat que en episodis puntuals de pluges intenses es produeixen filtracions a l'interior del Mercats. Les filtracions es produeixen a la trobada de les canals de recollida d'aigua pluvial de les naus laterals amb la coberta, així com a la trobada Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 15/07/2020 05/08/2020 44,725.50€
Obres de millora del desguàs d'aigües pluvials al mercat de Sants Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 11/10/2019 25/10/2019 19,822.07€
Obres de construcció de nous banys a planta 1 del mercat de Canyelles Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 11/10/2019 25/10/2019 26,120.71€
L'encàrrec té com a objectiu realitzar varies intervencions rellevants al Mercat de Sant Antoni. El contracte es tramita en diferents Lots degut a la diversitat dels treballs, consistents en: LOT 1 ¿ Obres de Millora de la il·luminació en els accessos al Mercat. LOT 2 ¿ Obres per Instal·lació de miralls al passadissos de les parades d'encants. LOT 3 - Obres de Tractament antilliscant de les rampes d'accés i sortida de les plantes soterrani. Institut Municipal De Mercats De Barcelona España - Barcelona 22/07/2019 179,821.10€
29 Resultados