Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres per a l'execució de l'obra civil per a la reposició del Torn de Rodes del COR dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref. POS78/19) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 23/07/2019 104,883.60€
Obres de modificació i millora de la configuració de la via 0 de l'enclavament deSant Cugat a la línia Barcelona ¿ Vallès, dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 23/10/2019 158,000.00€
Obres d'adequació de via 7 de Martorell Enllaç dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (MOD/2019/037) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 13/11/2019 0.0€
Servei substitutori del ferrocarril per carretera durant els dies 8, 9, 10 i15, 16, 17 de novembre de 2019 a causa de la interrupció del servei ferroviari entre les estacions de Gornal i Sant Boi, per efecte de les obres de formigonat de les seves vies. (PO84/19) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 05/08/2019 236,000.00€
Servei de direcció d'obra de les obres de renovació de via, drenatge i impermeabilització entre les estacions d'Hospitalet ¿ Av. Carrilet i Almeda de la línia Llobregat-Anoia d'FGC al tram comprès entre la capçalera oest de l'estació de L'Hospitalet i el pk 4+430. (POS55/19) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 20/05/2019 13/06/2019 76,898.16€
Obres de condicionament del terreny, estabilització de talussos, reforç de les proteccions existents, arranjament de cunetes i obres de drenatge, i de primera intervenció de talussos i vessants a la línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (POS72/19) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 25/06/2019 599,929.40€
Obres per la renovació dels suports i mènsules de la catenària als túnels de La Puda i Casablanca de la Línia Llobregat-Anoia, dels Ferrocarrils de la Generalitat. (PE69/18) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 03/01/2019 88,915.68€
Obres de renovació de via, drenatge i impermeabilització entre les estacions d'Hospitalet - av. carrilet i Almeda de la línia Llobregat-anoia dels FGC al tram comprès entre la capçalera oest de l'estació de L'Hospitalet i el pk 4,430. (POS42/19) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 24/04/2019
Obres de remodelació de l'andana a l'estació de mira-sol dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref.POS10/19) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 22/03/2019
Acord Marc per a l'homologació d'empreses per a l'execució d'obres a les instal·lacions de via a l'àmbit de Xarxa Ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (AM10/18) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 04/01/2019
100 Resultados