Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de millora del drenatge del túnel de la línia Llobregat-Anoia. Fase 2: Pl. Espanya-Magòria-Ildefons Cerdà dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref.POS59/20) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 12/05/2020 13/07/2020 265,092.28€
Obres de renovació de l'apartador del tram entre el PK 4+886 al PK 7+369 delramal del Port-Sant Boi de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de laGeneralitat de Catalunya. (Ref. POS29/20) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 30/03/2020 916,511.44€
Obres de renovació de mènsules, atibantats i conjunts desuspensió de feeders als ramals Igualada i Manresa de la línia Llobregat- Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (POS62/20) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 13/05/2020 250,132.27€
Obres de primera intervenció en talussos i vessants a l'Explotació de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:POSS50/20) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 27/10/2020 01/12/2020 60,000.00€
Obres de substitució a la catenària de les pèndoles existents de vareta d'acer tipus Co7 per pèndoles de coure equipotencials tipus Co6, al Ramal de Manresa de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.POS89/20) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 16/06/2020 363,962.20€
Obres de condicionament de l'explanada superior del'aparcament de Queralbs a la línia del cremallera de Núria dels Ferrocarrils de la Generalitatde Catalunya. Fase 1. (Ref:POS161/20) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 19/10/2020 27/11/2020 201,156.83€
obres de construcció d'habitacles per a l'aparcament de bicicletes a les estacions de Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:POS159/20) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 13/10/2020 27/11/2020 415,001.84€
Obres de substitució de cabines 25 kV subestació de Les Fonts (Ref:POS113/19) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 05/12/2019 898,957.30€
Obres de substitució de cobertes de fibrociment per cobertes de panell Sandwich a dos edificis de l'estació de Ribes Vila dels Ferrocarrils de laGeneralitat de Catalunya. (Ref: POS28/20) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 27/03/2020 472,870.53€
Obres d'adequació de camí d'accés a nau de sorrejat, serveis afectats, reposició d'actius d'instal·lacions, catenària i seccionadors de la Platja de vies de Martorell Enllaç dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref.POS43/20) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 22/04/2020 1,806,519.20€
184 Resultados