Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA

Filtros

Ámbito

APLICAR

Organismo: Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
És objecte d'aquesta licitació l'execució de les obres de "Creació de sectors al municipi de Santa Margarida i els Monjos i instal·lació de sistemes de Telelectura de comptadors sectorials i domiciliaris als polígons Cases Noves i pla de l'estació" Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 20/09/2019 57,128.38€
L'actuació es basa en l'execució de les obres de creació de sectors per a la millora del control dels balanços hídrics del sistema d'abastament de Vilafranca del Penedès. Les actuacions proposades en el projecte afecten: a) Nous subsectors: es creen 3 sectors nous a la xarxa que afecten el 38,04% de la població (7.464 abonats de 19.619 abonats). b) Equipament de sectors amb telelectura: s'equipen els 3 nous sectors afectant per tant al 38,04% dels abonats de la xarxa i de la població (7.464 abonats de 19.619 abonats). Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 15/10/2019 12/11/2019 175,019.89€
Es pretén realitzar les següents obres de canalització de la xarxa d'abastament per tal de dotar de subministrament aquest tram de carrer. També s'instal·laran elements de seccionament per tal d'augmentar el grau d'eficiència de la xarxa, millorant el servei ofert a tots els abonats d'aquest sector. A part d'això, també es construirà una escomesa de sanejament que permetrà evacuar les aigües residuals i pluvials d'aquesta finca a la xarxa unitària existent. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 09/09/2019 14,454.67€
Constituirà l'objecte d'aquesta licitació la contractació de la Direcció Facultativa (DF), Coordinació de Seguretat i Salut i les tasques de Vigilància Ambiental de les obres de creació de sectors al municipi de Santa Margarida i els Monjos i instal·lació de sistemes de telelectura de comptadors sectorials i domiciliaris als polígons cases noves i pla de l'estació Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 20/09/2019 30/09/2019 1,920.28€
Constituirà l'objecte del contracte la regulació de la licitació per a l'execució de les obres de "creació de sectors i instal·lació de sistemes de telelectura de comptadors sectorials i domiciliaris per a la millora del control dels balanços hídrics del sistema d'abastament a Les Cabanyes (AVIT17-022)", que promou EMAVSA, com a òrgan executor de les obres. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 23/04/2019 53,163.15€
Constituirà l'objecte de la contractació, la regulació de la licitació per a la contractació de la Direcció Facultativa (DF), Coordinació de Seguretat i Salut i les tasques de Vigilància Ambiental de les obres de creació de sectors i instal·lació de sistemes de Telelectura de comptadors sectorials i domiciliaris per a la millora del control dels balanços hídrics del sistema d'abastament a Les Cabanyes Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 23/04/2019 30/04/2019 2,126.53€
Obres de substitució de la xarxa d'abastament de l'avinguda principal de Collbató, incloent el subministrament de material i la realització de l'obra civil. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 07/06/2018 48,390.64€
7 Resultados