Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA

Filtros

Ámbito

APLICAR

Organismo: Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Constituirà l'objecte del present plec de clàusules administratives particulars (PCAP) de la licitació dividida en dos lots, per l'execució de les obres de renovació de la xarxa d'abastament al sector de Cal Rondina (AVIT20-005) i renovació/reforç xarxa d'abastament barri de la Serra ¿ Cal Tort (AVIT20-006) de Pacs del Penedès (AV20-006) Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 11/11/2020 69,171.46€
Constituirà l'objecte del contracte la regulació de la licitació per a l'execució de les obres de "Creació de sectors i instal·lació de sistemes de telelectura de comptadors sectorials i domiciliaris per a la millora dels control dels balanços hídrics al sistema d'abastament de Pacs del Penedès (AVIT20-008)". Segons els plecs administratius i tècnics i el projecte adjunt a l'expedient. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 20/11/2020 41,312.23€
Constituirà l'objecte del present plec, la regulació de la licitació per a la contractació de la Direcció Facultativa (DF), Coordinació de Seguretat i Salut i les tasques de Vigilància Ambiental de diverses obres de la xarxa de sanejament i abastament dins el terme municipal de Vilafranca del Penedès (AV19-013), que promou l'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU (en endavant EMAVSA), com a òrgan executor de les obres. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 12/12/2019 27,729.94€
Constituirà l'objecte del present contracte, la regulació de la licitació dividida en 8 lots, promoguda per l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA (en endavant EMAVSA), per l'execució de diverses obres de les xarxes d'abastament i sanejament dins el terme municipal de Vilafranca del Penedès (AV19-013) Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 10/12/2019 31/12/2019 824,965.40€
Licitació, dividida en 2 lots, promoguda per EMAVSA, per la contractació del servei de la Direcció Facultativa (DF), Coordinació de Seguretat i Salut i les tasques de Vigilància Ambiental de les següents obres: - Obres de renovació/reforç de les xarxes d'abastament i sanejament de la plaça de l'oli de Vilafranca del Penedès (AVT2019-004) - Obres de renovació/reforç de la xarxa d'abastament de l'Av. Tarragona, entre el c/Castellet i la rotonda de la carretera N-340 (AVT2020-001) Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 11/05/2020 6,999.35€
Constituirà l'objecte del contracte la regulació de la licitació per a l'execució de les obres de "Renovació/reforç de la xarxa d'abastament de l'Av. Tarragona, entre el c/Castellet i la rotonda de la carretera N-340 (AVT2020-001)", que promou EMAVSA, com a òrgan executor de les obres. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 24/02/2020 61,335.59€
Constituirà l'objecte del present contracte la regulació de la licitació, promoguda per EMAVSA, per a l'execució de les obres de renovació/reforç de les xarxes d'abastament i sanejament de la plaça de l'oli de Vilafranca del Penedès. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 21/02/2020 146,875.11€
L'actuació es basa en l'execució de les obres de creació de sectors per a la millora del control dels balanços hídrics del sistema d'abastament de Vilafranca del Penedès. Les actuacions proposades en el projecte afecten: a) Nous subsectors: es creen 3 sectors nous a la xarxa que afecten el 38,04% de la població (7.464 abonats de 19.619 abonats). b) Equipament de sectors amb telelectura: s'equipen els 3 nous sectors afectant per tant al 38,04% dels abonats de la xarxa i de la població (7.464 abonats de 19.619 abonats). Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 15/10/2019 12/11/2019 175,019.89€
És objecte d'aquesta licitació l'execució de les obres de "Creació de sectors al municipi de Santa Margarida i els Monjos i instal·lació de sistemes de Telelectura de comptadors sectorials i domiciliaris als polígons Cases Noves i pla de l'estació" Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 20/09/2019 57,128.38€
Es pretén realitzar les següents obres de canalització de la xarxa d'abastament per tal de dotar de subministrament aquest tram de carrer. També s'instal·laran elements de seccionament per tal d'augmentar el grau d'eficiència de la xarxa, millorant el servei ofert a tots els abonats d'aquest sector. A part d'això, també es construirà una escomesa de sanejament que permetrà evacuar les aigües residuals i pluvials d'aquesta finca a la xarxa unitària existent. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 09/09/2019 14,454.67€
14 Resultados