Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Diputació de Lleida

Organismo: Diputació de Lleida Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de restauració i reforma de la pavimentació existent de l'eix antic dels carrers de Barbens, en el seu pas pel carrer Doctor Albertí. Diputació De Lleida España - Lleida 12/08/2022 82,940.00€
L'execució de les obres incloses al projecte constructiu de "Millora local i seguretat vial de la carretera local LV-2001a, Travessera urbana de Torregrossa, Pk 0+000 a Pk 1+173. Tram: Torregrossa" Diputació De Lleida España - Lleida 18/07/2022 142,996.84€
Execució de les obres Rehabilitació del ferm bituminós i seguretat vial a la carretera local LV-3321 de la N-II (Fondarella) al Palau d'Anglesola (LP-3322). PK 2+200 a PK 3+300 (travessera urbana) i de PK 3+300 a PK 4+538. Tram: El Palau d'Anglesola. Clau: VO-PRF-21-004 Diputació De Lleida España - Lleida 15/07/2022 313,165.22€
Obres de construcció d'un nou edifici d'alberg-refugi a Pallerols de Rialb, dins el terme municipal de la Baronia de Rialp. Equipament destinat a albergar els caminants dels camins tradicionals dels Pirineus, que passa just pel lloc a on es vol situar la futura edificació, que formen part de l'operació "Camins tradicionals dels Pirineus", d'acord amb les especificacions detallada al projecte tècnic Diputació De Lleida España - Lleida 15/06/2022 132,500.00€
Execució de les obres incloses al projecte constructiu. Desglossat núm. 3 i Actualització de preus. Condicionament. Eixamplament i millora de la carretera LV-7031, de les Borges Blanques a Cervià de les Garrigues. PK 8+360 al 13+300. Tram: l'Albi ¿ Cervià de les Garrigues. Diputació De Lleida España - Lleida 07/06/2022 1,678,318.20€
Projecte reduït. Rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera local LV-2101, de la C-14 a Montornès de Segarra. Pk 0+000 al 0+730. Tram: Verdú Diputació De Lleida España - Lleida 24/05/2022 104,812.85€
La capa de trànsit en el tram objecte de projecte es troba en l'actualitat en un estat de conservació deficient, amb un envelliment general, però sense mostrar encara símptomes d'esgotament estructural. No obstant això el paviment sí que mostra una pèrdua de les seves característiques superficials que a curt o mitjà termini podria provocar una degradació important de la carretera, amb el consegüent increment del cost d'una futura actuació de rehabilitació. L'empitjorament de les característiques superficials implica una pèrdua del coeficient de fregament transversal (CRT), el que es pot tradui Diputació De Lleida España - Lleida 05/05/2022 371,536.16€
És objecte d'aquest contracte l'execució de les obres incloses al Projecte ModificatNúm. 1. Seguretat Vial. Millora Local. Millora de corba entre PK 6+320 a PK 7+050. Jaciment de "Els Estinclells". carretera local LV-2021 de Tàrrega a Sant Marti de Malda. Tram: Verdú.. Clau: VO-ML-21-001. Diputació De Lleida España - Lleida 03/05/2022 232,248.53€
Descripció de les obres necessàries per tal de millorar l'ermita de Sant Pere del Pedrís construïda l'any 1960 i del seu entorn, on s'hi troben les restes de l'antiga ermita romànica del segle XIII. Diputació De Lleida España - Lleida 04/04/2022 87,413.77€
És objecte d'aquest contracte l'execució de les obres incloses al projecte Reduït, Rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera LV-1007, de la B-100 a la Rabassa. PK 0+000 a PK 2+842. Tram: Sant Guim de Freixenet. Clau: VO-PRF-20-004. Diputació De Lleida España - Lleida 01/04/2022 377,815.28€
32 Resultados