Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Diputació de Lleida

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Diputació de Lleida Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
És objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres incloses al Desglossat núm. 2 del projecte constructiu de condicionament de la carretera LV-4036, de la N-260 (Martinet) a Lles de Cerdanya. Fase II. Tram: pk 4+700 (Travesseres) al 7+200. Clau. VO-PA-18-001-D2. El contingut d'aquest document tècnic s'ajusta al que estableix l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Diputació De Lleida España - Cataluña 30/06/2020 1.06€
La carretera local N-141f, de Cervera a LP de Barcelona pertany a la xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació de Lleida des de novembre de 2010, i la seva longitud total inventariada ascendeix a 14.427 ml. Aquesta actuació es centrarà en el tram de carretera comprés entre el punt inicial (PK 0+000) i la rotonda amb la carretera LV-1004 -Santa Fe- (PK 5+600), amb una longitud de 5.600 ml, per millorar les característiques superficials de la carretera, que presenta deficiències importants. La descripció de les obres projectades abasta el següent: Obres de drenatge transversal i l Diputació De Lleida España - Lleida 24/08/2020 21/09/2020 247.79€
Ferm. Rehabilitació del ferm de la carretera LV-3333 d'Ivars d'Urgell a Vallverd (des de la rotonda LV-3344 a Vallverd). PK. 0+000 al 2+823. Tram: Ivars d'Urgell. Es preveuen actuacions de drenatge, reciclat amb emulsió, capa de reforç, senyalització Diputació De Lleida España - Lleida 04/12/2019 330,023.03€
Construcció del consultori mèdic de Vilanova de la Barca Diputació De Lleida España - Lleida 13/11/2019 358,646.38€
Construcció d'un cobert amb volum útil de 2.500 m3 aproximadament, per emmagatzemar la biomassa llenyosa i subministrar estella seca, de superfície de 500 m2 de formigó armat. Diputació De Lleida España - Cataluña 24/10/2019 69,801.15€
Condicionament de la carretera LV-4241, en el tram PK. 0+700 al 2+580, amb una longitud de 1.880 ml. Les actuacions són: demolicions i enderrocs, esbrossada i moviments de terra, murs d'escullera, drenatges, ferms i paviments, senyalitzacions i proteccions i cartell d'obres Diputació De Lleida España - Lleida 11/12/2019 07/01/2020 1,276,000.90€
Construcció d'un magatzem-cobert d'estella forestal al TM de Bellver de Cerdanya Diputació De Lleida España - Cataluña 28/06/2019 24/07/2019 81,502.45€
Projecte bàsic i d'execució de les obres de condicionament mediambiental d'Aspa, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea Diputació De Lleida España - Lleida 05/06/2019 01/07/2019 49,493.13€
Projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'un Centre d'interpretació de l'observació d'aus i alberg municipal a Vallbona de les Monges, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea Diputació De Lleida España - Lleida 05/06/2019 01/07/2019 291,000.03€
Construcció del nou consultori mèdic a Vilanova de la Barca Diputació De Lleida España - Lleida 23/05/2019 358,646.38€
11 Resultados