Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Diputació de Lleida

Organismo: Diputació de Lleida Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
La naturalesa de l'encàrrec a realitzar ¿tipus d'obra- consisteix en les actuacions per a la reforma del Centre Logístic de Biomassa del Pont de Suert per tal de millorar la seguretat: -Construcció d'uns pilars de suport de l'acopi de fusta en roll -Tancat perimetral de la zona 1 i zona 3 de la parcel.la -Equipament d'instal·lació contra incendis Diputació De Lleida España - Lleida 12/04/2021 10/05/2021 43,428.07€
És objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres incloses al Projecte reduït. Millores al drenatge i rehabilitació del ferm a la carretera local LP-4033b de la C-16 (accessos al Túnel del Cadí) a la LP Girona. Pk 1+250 al 3+365. Tram: Prats i Sansor. Clau: VO-PRF-18-018. Diputació De Lleida España - Cataluña 04/01/2021 01/02/2021 199,999.31€
Rehabilitació del ferm bituminós a la carretera local LV-9223, de Benavent (LP-9221) a Vilanova de Segrià. PK 0+000 a PK 2+096. Tram: Benavent de Segrià ¿ Vilanova de Segrià. Diputació De Lleida España - Lleida 03/11/2020 30/11/2020 247,657.20€
És objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres incloses al Desglossat núm. 2 del projecte constructiu de condicionament de la carretera LV-4036, de la N-260 (Martinet) a Lles de Cerdanya. Fase II. Tram: pk 4+700 (Travesseres) al 7+200. Clau. VO-PA-18-001-D2. El contingut d'aquest document tècnic s'ajusta al que estableix l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Diputació De Lleida España - Cataluña 30/06/2020 27/07/2020 1,061,512.00€
La carretera local N-141f, de Cervera a LP de Barcelona pertany a la xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació de Lleida des de novembre de 2010, i la seva longitud total inventariada ascendeix a 14.427 ml. Aquesta actuació es centrarà en el tram de carretera comprés entre el punt inicial (PK 0+000) i la rotonda amb la carretera LV-1004 -Santa Fe- (PK 5+600), amb una longitud de 5.600 ml, per millorar les característiques superficials de la carretera, que presenta deficiències importants. La descripció de les obres projectades abasta el següent: Obres de drenatge transversal i l Diputació De Lleida España - Lleida 24/08/2020 247,794.06€
Ferm. Rehabilitació del ferm de la carretera LV-3333 d'Ivars d'Urgell a Vallverd (des de la rotonda LV-3344 a Vallverd). PK. 0+000 al 2+823. Tram: Ivars d'Urgell. Es preveuen actuacions de drenatge, reciclat amb emulsió, capa de reforç, senyalització Diputació De Lleida España - Lleida 04/12/2019 330,023.03€
Construcció del consultori mèdic de Vilanova de la Barca Diputació De Lleida España - Lleida 13/11/2019 358,646.38€
Construcció d'un cobert amb volum útil de 2.500 m3 aproximadament, per emmagatzemar la biomassa llenyosa i subministrar estella seca, de superfície de 500 m2 de formigó armat. Diputació De Lleida España - Cataluña 24/10/2019 69,801.15€
Condicionament de la carretera LV-4241, en el tram PK. 0+700 al 2+580, amb una longitud de 1.880 ml. Les actuacions són: demolicions i enderrocs, esbrossada i moviments de terra, murs d'escullera, drenatges, ferms i paviments, senyalitzacions i proteccions i cartell d'obres Diputació De Lleida España - Lleida 11/12/2019 07/01/2020 1,276,000.90€
Construcció d'un magatzem-cobert d'estella forestal al TM de Bellver de Cerdanya Diputació De Lleida España - Cataluña 28/06/2019 24/07/2019 81,502.45€
14 Resultados