Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Organismo: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del servei de treballs relacionats amb l'explotació dels estudis i els platós del mitjà televisió, concretament: · Muntatge i desmuntatge d'escenografies i els seus elements accessoris, a les instal·lacions de la CCMA, SA. També inclou assistències als programes. · Manteniment de les escenografies. · Construccions i modificacions d'escenografies. · Muntatge, desmuntatge i manteniments generals de platós i àrees de producció. Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 24/05/2019 340,000.00€
Construcció de decorat per a la nova producció de la CCMA, SA. Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 08/07/2019 92,000.00€
Per a la temporada 2019 - 20 està previst l'inici d'una nova producció que ha d'ocupar la franja horària de 12:00 a 14:00 hores. Aquest programa requereix d'un decorat propi. . L'execució del decorat es divideix en dues fases: · Fase 1: Construcció del decorat, excloent les grades · Fase 2: Construcció de les grades. La realització d'aquesta segona fase resta pendent d'aprovació definitiva. Cas d'haver de realitzar-se, l'adjudicatari serà avisat amb la suficient antelació perquè pugui complir els terminis d'execució establerts en aquest document. Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 28/06/2019 75,000.00€
Construcció de dos decorats del programa Com si fos ahir que s'han d'ubicar al plató 2 de l'edifici Il·lumina . Concretament s'han de construir els decorats: - Pis Anna - Bar Billar Burger Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 21/05/2019 65,000.00€
L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. de les obres de condicionament acústic de l'Estudi 2 del Mitjà Ràdio, a les instal·lacions que te aquest mitjà a l'Av. Diagonal 614 de Barcelona Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 29/03/2019 15/04/2019 25,000.00€
Construcció dels decorats Botiga Sílvia i Pis Quim Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 21/06/2018 80,000.00€
6 Resultados