Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Organismo: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Construcció d'un decorat per al programa Never sing alone (nom provisional) que s'ha d'ubicar al plató 1 de les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 18/01/2022 135,000.00€
Construcció del decorat pis Miquel i Noe Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 09/11/2020 34,000.00€
Construcció d'un nou decorat per a la temporada 2020-21 Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 08/07/2020 37,000.00€
Construcció d'un nou decorat per al programa Tot es mou que s'ha de situar al plató 3 de l'edifici CPA de les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí. Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 16/07/2020 25,000.00€
Acord marc que es divideix en dos lots: - Lot 1: Construcció de decorats - Lot 2: Muntatges d'escenografia a l'exterior, amb inclusió de petites construccions relacionades amb aquests muntatges Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 13/12/2019 375,000.00€
L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del servei de treballs relacionats amb l'explotació dels estudis i els platós del mitjà televisió, concretament: · Muntatge i desmuntatge d'escenografies i els seus elements accessoris, a les instal·lacions de la CCMA, SA. També inclou assistències als programes. · Manteniment de les escenografies. · Construccions i modificacions d'escenografies. · Muntatge, desmuntatge i manteniments generals de platós i àrees de producció. Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 24/05/2019 340,000.00€
Construcció de decorat per a la nova producció de la CCMA, SA. Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 08/07/2019 92,000.00€
Per a la temporada 2019 - 20 està previst l'inici d'una nova producció que ha d'ocupar la franja horària de 12:00 a 14:00 hores. Aquest programa requereix d'un decorat propi. . L'execució del decorat es divideix en dues fases: · Fase 1: Construcció del decorat, excloent les grades · Fase 2: Construcció de les grades. La realització d'aquesta segona fase resta pendent d'aprovació definitiva. Cas d'haver de realitzar-se, l'adjudicatari serà avisat amb la suficient antelació perquè pugui complir els terminis d'execució establerts en aquest document. Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 28/06/2019 75,000.00€
Construcció de dos decorats del programa Com si fos ahir que s'han d'ubicar al plató 2 de l'edifici Il·lumina . Concretament s'han de construir els decorats: - Pis Anna - Bar Billar Burger Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 21/05/2019 65,000.00€
L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. de les obres de condicionament acústic de l'Estudi 2 del Mitjà Ràdio, a les instal·lacions que te aquest mitjà a l'Av. Diagonal 614 de Barcelona Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals, Sa (ccma, Sa) España - Cataluña 29/03/2019 15/04/2019 25,000.00€
11 Resultados