Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

Organismo: Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres d'adeqüació d'un magatzem per emmagatzemar material i aparells per combatre la pandèmia del virus SARS-COV-2 Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 23/03/2021 213,785.88€
Obres de substitució del grup electrògen situat al recinte de la casa Maternitat de l'Hospital Clínic de Barcelona Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 17/02/2020 574,872.75€
Obres de reforma del fons del pavelló 10 planta 1 i pavelló 12 planta 2 del servei d'urologia i reforma parcial de les unitats ICNU 12/5, 10/5 i interpavelló 10-12/5 ubicades a la planta 5 pavellons 10 i 12 Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 25/06/2020 1,071,947.50€
Obres de remodelació de la Unitat de Salut Mental (USM) Perinatal ubicada al pavelló blau i annex del conjunt de la Maternitat de l'Hospital Clínic de Barcelona Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 25/09/2019 769,219.10€
Obres de remodelació de l'àrea d'hemodinàmica cardíaca de l'Hospital Clínic de Barcelona Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 10/09/2020 1,393,788.90€
Obra d'adequació de la sala polivalent d'intervencionisme respiratori - Publicació contracte tramitat d'EMERGÈNCIA Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 02/07/2020 103,908.81€
Obra d'adequació de climatització urgències Covid 19 - Publicació contracte tramitat d'EMERGÈNCIA Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 02/07/2020 88,241.75€
Obra Civil de remodelació de l'habitació de tractaments metabòlics de iode 131 Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 27/12/2018 73,074.17€
Obres de remodelació de l'àrea d'atenció integrada (HDOM) ubicada a l'interpavelló 7-9 de l'Hospital Clínic de Barcelona Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 13/03/2019 222,344.75€
Instal·lacions del nou bloc quirúrgic oftalmologia, del nou Dry-Wet Lab i de sectorització per l'adeqüació de la llicència d'activitat de l'edifici pavelló blau i annex del recinte de la Maternitat de l'HCB Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 01/03/2019 1,642,197.50€
17 Resultados