Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

Organismo: Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de remodelació de la Unitat de Salut Mental (USM) Perinatal ubicada al pavelló blau i annex del conjunt de la Maternitat de l'Hospital Clínic de Barcelona Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 25/09/2019 21/10/2019
Obres de remodelació de l'àrea d'atenció integrada (HDOM) ubicada a l'interpavelló 7-9 de l'Hospital Clínic de Barcelona Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 13/03/2019 222,344.75€
Instal·lacions del nou bloc quirúrgic oftalmologia, del nou Dry-Wet Lab i de sectorització per l'adeqüació de la llicència d'activitat de l'edifici pavelló blau i annex del recinte de la Maternitat de l'HCB Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 01/03/2019 1,642,197.50€
Obres per a la reforma de l'espai de la Gammacàmera 1 de l'HCB Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 18/12/2017 109,693.29€
Obres de remodelació de l' habitació de tractaments metabòlics de Iode 131 del pavelló 7 planta 1ª Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 28/09/2018 90,177.24€
Obres de reforma per a la instal·lació d' una nova ressonància magnètica a l' edifici Villarroel Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 24/01/2018 585,992.30€
Obra Civil de remodelació de l'habitació de tractaments metabòlics de iode 131 Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 27/12/2018 22/01/2019 73,074.17€
Obres de reforma del Bloc Quirúrgic d' Oftalmologia del nou Wet - Lab i de Sectorització per l' adeqüació de la llicència d' activitat de l' edifici pavelló blau i annex del recinte de la Maternitat Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 10/07/2018 2,608,953.80€
Obres de remodelació de l' Àrea d' atenció integrada i vestidors de la Unitat 7.2 Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 24/05/2018 99,899.37€
Obres de reforma del quiròfan 4 del Bloc Quirúrgic del Pavelló 8 Planta 1 Consorci Hospital Clínic De Barcelona (hcb) España - Barcelona 28/09/2018 138,237.80€
11 Resultados