Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Consorci d'Educació de Barcelona

Organismo: Consorci d'Educació de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Assistència a gestió tècnica obres de Pla de Barris. Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 16/12/2021 43,167.06€
Obres de renovació de lavabosa l'Escola Gayarre. Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 19/10/2021 241,927.55€
Obres de sectorització, instal·lacions contra incendis i execució de cales a l'Escola Can Clos. Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 31/08/2021 129,375.69€
Obres de renovació de vestidors, instal·lació d'ACS i implantació d'un sistema de regulació de calefacció a l'Escola Cervantes. Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 04/11/2020 11/11/2020 129,992.76€
Obres de renovació de vestidors, instal·lació d'ACS i implantació d'un sistema de regulació de calefacció a l'Escola Cervantes. Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 04/11/2020 11/11/2020 129,992.76€
A145 20 147 - Contracte derivat 11 Obres de millores de tancaments exteriors, paviments pati i xarxa sanejament a l'Escola Pau Romeva Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 21/04/2020 30/04/2020 293,407.94€
Obres de realització d'instal·lacions per l'aplicació de mesures per la reducció del consum energètic en diversos centres escolars gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 19/11/2019 0.0€
obres de restitució de forjats, vestíbul i porxo de l'Escola El Turó Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 27/02/2019 313,413.53€
Honoraris per la Direcció d'obra, Coordinació de Seguretat i Salut i Gestió integral de les següents obres: Escola Les Corts. Obres de Renovació de la cuina i Escola Bosc de Montjuïc. Obres de reforma del pati i de la tanca exterior Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 17/04/2019 24,754.55€
Serveis per a la redacció dels projectes d'obres, direcció facultativa i gestió integral, de les obres de reforma, rehabilitació i millora (RAM), en diverses escoles del Consorci d'Educació de Barcelona, Fase 2 de l'expedient A145 17 229 ¿ Lot 5: -Escola El Turo: Obres de reforç estructural de vestíbul; -Escola Mestre Enric Gibert i Camins: Obres de rehabilitació de Coberta; -Escola Bogatell: Obres d'Instal¿lació d'ascensor; i ¿Escola Provençals: Obres de renovació de lavabos i vestidors Consorci D'educació De Barcelona España - Barcelona 12/04/2019 30,990.91€
33 Resultados