Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Consell Comarcal de la Selva

Organismo: Consell Comarcal de la Selva Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contracte per a l'execució del Projecte bàsic i executiu per a la reforma i ampliació del Museu Etnològic del Montseny (MEMGA) i creació del Centre de divulgació i investigació de la batllia de Montsoriu, a Arbúcies. L'objecte d'aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació Consell Comarcal De La Selva España - Cataluña 29/12/2020 18/01/2021 644,254.70€
Obres d'execució del projecte "Reforma per al nou local d'oficines del Consell Comarcal dela Selva" Consell Comarcal De La Selva España - Cataluña 13/11/2020 1,017,561.50€
Obres d'execució del projecte de "Reforma per al nou local d'oficines del Consell Comarcal de la Selva" Consell Comarcal De La Selva España - Cataluña 29/07/2020 1,017,561.50€
Contracte per a l'execució de dos projectes constructius de la ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies al municipi de Blanes Consell Comarcal De La Selva España - Cataluña 25/01/2019 163,822.11€
Execució dels projectes constructius d'obres de la ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies (Tourdera) als municipis d'Arbúcies, Hostalric, Massanes i Riells i Viabrea. - Projecte constructiu d'un tram de la "ruta de la Tourdera" al T.M. de Riells i Viabrea (Girona) (LOT1) - Projecte constructiu d'un tram de la "ruta de la Tourdera" al T.M. d'Hostalric - Massanes (Girona) (LOT2) - Projecte constructiu d'un tram de la "ruta de la Tourdera" al T.M. d'Hostalric (Girona) (LOT3) - Projecte constructiu d'un tram de la "ruta de la Tourdera" al T.M. d'Arbúcies (Girona) (LOT4) Consell Comarcal De La Selva España - Cataluña 09/11/2018 124,049.62€
Constitueix l'objecte del contracte les obres de restauració i adequació del Centre d'Interpretació del Vescomtat de Cabrera al Castell de Montsoriu, tal i com es defineix en el plec de prescripcions tècniques i projecte aprovat. Consell Comarcal De La Selva España - Cataluña 29/06/2018 246,627.50€
6 Resultados