Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Consell Comarcal del Berguedà

Organismo: Consell Comarcal del Berguedà Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
És objecte d'aquest contracte l'execució dels diferents elements en el Teatre de Viladomiu Nou que consistiran en: - Formalització de tots els tancaments exteriors de l'edifici i els seus acabats. - Execució de les divisòries dels espais interiors de l'edifici. - Acabats interiors de tot l'edifici: paraments verticals, sostre i paviments. - Execució de les instal·lacions bàsiques de l'edifici, com són sanejament, aigua potable, climatització, renovació d'aire, electricitat, enllumenat, contra incendis i seguretat. - Execució de l'escenari. Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 16/10/2019 11/11/2019 644,276.20€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de la memòria valorada dels treballs d'arranjament del Castell de Sant Ferran, redactada per l'arquitecte Joan Sarlat Ribas. Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 15/07/2019 26/07/2019 66,497.41€
És objecte d'aquest contracte l'execució dels diferents elements en el Teatre de Viladomiu Nou que consistiran en:- Formalització de tots els tancaments exteriors de l'edifici i els seus acabats.- Execució de les divisòries dels espais interiors de l'edifici.- Acabats interiors de tot l'edifici: paraments verticals, sostre i paviments.- Execució de les instal·lacions bàsiques de l'edifici, com són sanejament, aigua potable, climatització, renovació d'aire, electricitat, enllumenat, contra incendis i seguretat.- Execució de l'escenari. El present contracte d'obres preveu deixar l'edifici acaba Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 08/03/2019 01/04/2019 587,995.60€
Per acord de Ple de 17 d'octubre de 2018 de 2018 es va acordar aprovar l'expedient de contractació de l'actuació Xalet del Catllaràs inclosa al PO Feder de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL AL BERGUEDÀ amb codi d'operació G003-000782, aprovar la despesa corresponent i aprovar el Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 02/11/2018 03/12/2018 449,465.40€
L'objecte del contracte és el disseny, construcció i instal¿lació de les àrees tancades previstes en els municipis on s'implantarà el sistema de recollida de residus del porta a porta. L'objecte del contracte inclou la prestació del servei del disseny i obra i subministrament dels elements necessaris per la seva execució. Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 29/06/2018 25/07/2018 473,173.16€
5 Resultados