Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa

Organismo: Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Projecte d'execució de col·lector per evacuació de pluvials de l'avinguda de la Pau pel camí de Can Murtera Concejalía Delegada Del Ayuntamiento De Eivissa España - Illes Balears 28/09/2021
Projecte constructiu per a la continuïtat del carril bici en l'Avda. Isidoro Macabich per l'Avinguda Bartomeu Roselló i la connexió amb E-10, TM Eivissa, projecte cofinanciat pels Fons Europeu desenvolupament regional (EDUSI) Concejalía Delegada Del Ayuntamiento De Eivissa España - Illes Balears - Eivissa 27/09/2021 84,575.35€
Obres del projecte de condicionament del carrer Fornàs, projecte cofinançat pel Fons Europeu de desenvolupament regional en el marc del programa operatiu de creixement sostenible (POCS) 2014-2020 Concejalía Delegada Del Ayuntamiento De Eivissa España - Illes Balears - Eivissa 13/09/2021 05/07/2021
Renovació pistes 2, 3 i 4 de pàdel del complex d'es Viver Concejalía Delegada Del Ayuntamiento De Eivissa España - Eivissa y Formentera - Eivissa 10/09/2021
Reforma de la planta baixa i pati interior de l'edifici municipal de can Ventosa destinat a persones majors (ESPLAI) Concejalía Delegada Del Ayuntamiento De Eivissa España - Illes Balears 10/09/2021
Obres de xarxa subterrània de mitjana tensió CT PFU-5 2L+P TRAFO 400KVA Bitensió +2 CBTLT per trasllat de l'existent CT Juzgado núm. 853 i reconnexió de circuits en baixa tensió, en el terme municipal d'Eivissa Concejalía Delegada Del Ayuntamiento De Eivissa España - Eivissa y Formentera - Eivissa 03/09/2021
Reposició de pavimentació asfàltica en el municipi d'Eivissa, per lots. Concejalía Delegada Del Ayuntamiento De Eivissa España - Illes Balears 24/05/2021
Projecte d'ampliació de voreres en el municipi d'Eivissa. Lot 1: voreres C/Castella, Catalunya i Aragó. Lot 2: Voreres C/Sant Cristòfol cofinanciat per Fons Europeu EDUSI Concejalía Delegada Del Ayuntamiento De Eivissa España - Illes Balears 21/05/2021
Obres d'execució de rutes escolars segures als centres escolars del TM d'Eivissa "A peu a l'escola" (Rutes 6: Can Misses Nord / Ses Figueretes Sud, subdividida en ruta 6 CETIS i ruta 6 Figueretes. Ruta 7: Ca n'Escandell nord / Can Cantó). Projecte cofinançat pel fons europeu de desenvolupament reginal en el marc del programa operatiu de creixement sostenible (POCS) 2014-2020 Concejalía Delegada Del Ayuntamiento De Eivissa España - Illes Balears 24/03/2021
Proyecto de acondicionamiento de las aceras en la calle León Concejalía Delegada Del Ayuntamiento De Eivissa España - Illes Balears - Eivissa 15/07/2020
23 Resultados